M
11:24 | 30/11/2018

Nâng cao nhận thức về chính sách tiền lương

(LĐTĐ) Đây là một trong những yêu cầu của LĐLĐ Thành phố tại văn bản số 613/LĐLĐ do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng ký ban hành mới đây chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn Thủ đô triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về cải cách chính sách tiền lương.

nang cao nhan thuc ve chinh sach tien luong Đảm bảo tiền lương phù hợp với tăng trưởng kinh tế
nang cao nhan thuc ve chinh sach tien luong Trực tuyến hình ảnh buổi giao lưu "Cải cách chính sách Tiền lương và Bảo hiểm Xã hội"
nang cao nhan thuc ve chinh sach tien luong “Cải cách chính sách tiền lương và BHXH theo NQ 27 và 28-NQ/TƯ 7 khóa XII”

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc thực hiện một số nội dung quan trọng, trước hết là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách tiền lương cho đoàn viên, CNVCLĐ.

nang cao nhan thuc ve chinh sach tien luong
Buổi giao lưu trực tuyến về cải cách chính sách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW do báo Lao động Thủ đô và LĐLĐ quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức.

Cụ thể, các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chuyên môn cùng cấp để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết và Chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp nghiêm túc, hiệu quả. Công đoàn cần cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp cũng như phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cụ thể, công đoàn cần tích cực tham gia với chính quyền, chuyên môn xây dựng kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách tiền lương mới, BHXH, BHYT đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng thang lương, bảng lương tại đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng các đơn vị, doanh nghiệp trong giai đoạn thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, những doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, có mối quan hệ lao động phức tạp góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Công đoàn các cấp cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức nhân sự, chế độ lao động, việc làm, tiền lương theo quy định của pháp luật, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm túc, hoặc vi phạm các quy định của pháp luật. Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, thường xuyên rà soát, tổng hợp, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về LĐLĐ Thành phố để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Phạm Diệp

Nguồn :