M
11:25 | 02/11/2018

Công đoàn các KCN – CX Hà Nội:

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn (CBCĐ) có trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp vận động quần chúng đáp ứng được yêu cầu hoạt động công đoàn trong hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

nang cao nghiep vu cho can bo cong doan Sẽ có Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới
nang cao nghiep vu cho can bo cong doan Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn Hà Nội năm 2018

Xác định rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là việc làm thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong quá trình hoạt động, trong những năm qua, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ.

nang cao nghiep vu cho can bo cong doan
Một buổi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn các KCN – CX Hà Nội tổ chức

Đồng thời, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội cũng nhìn nhận, đánh giá và dự báo những khó khăn, thách thức đề ra các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch Công đoàn các KCN – CX Hà Nội Đinh Quốc Toản, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ CBCĐ và hoạt động công đoàn tại công đoàn cơ sở (CĐCS) từ đó xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo cho phù hợp với điều kiện, trình độ của đội ngũ CBCĐ và đội ngũ giảng viên kiêm chức.

Chủ tịch Công đoàn các KCN – CX Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, trong 5 năm qua Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã tổ chức đào tạo tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động cho 11.628 lượt cán bộ CĐCS.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCĐ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa,Công đoàn các KCN – CX Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên kiêm chức, thường xuyên tổ chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến cách thức truyền đạt kiến thức của cán bộ giảng dạy.

Đồng thời, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ, thực hiện quy trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách khoa học, đồng bộ từ xác định nhu cầu đến biên soạn chương trình, xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng…

Nhằm nghiên cứu thực trạng chất lượng CBCĐ hiện nay và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng CBCĐ, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội đã phân công 02 CBCĐ chuyên trách nghiên cứu hai đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội” và “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp Thăng Long”.

Bên cạnh đó, Công đoàn các KCN – CX cũng đã chọn cử 05 CBCĐ chuyên trách trong đó có 03 lãnh đạo và 02 cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên gia, giảng viên kiêm chức do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức. Đồng thời phân công các đồng chí giảng viên kiêm chức tham gia đào tạo và phối hợp đào tạo các khóa học tập trung tại Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội, tại các khu công nghiệp, tại CĐCS.

Nhằm thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giảng viên kiêm chức để đào tạo đội ngũ CBCĐ chuyên trách về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công đoàn, nâng cao kỹ năng hoạt động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho CBCĐ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội đã chọn cử cán bộ theo học các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị do Thành ủy Hà Nội phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, tập trung rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng của đội ngũ CBCĐ.

Đồng thời, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội đã tổ chức đào tạo cho CBCĐ kỹ năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ như kỹ năng xây dựng, đàm phán thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; Kỹ năng tham gia đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị Người lao động; Tham gia xây dựng định mức lao động, thang bảng lương; Quy chế trả lương, thưởng; Tham gia xây dựng nội quy lao động...; Tổ chức đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên kiêm chức để đào tạo đội ngũ CBCĐ về nghiệp vụ công tác tư vấn pháp luật; Kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho CBCĐ cấp trên cơ sở; Kỹ năng quản lý sử dụng ngân sách công đoàn; Kỹ năng tham gia quản lý trong hoạt động công đoàn cho lãnh đạo công đoàn cấp trên cơ sở; Kỹ năng giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư trong hoạt động công đoàn, kỹ năng tuyên truyền vận động đoàn viên...

Công đoàn các KCN – CX Hà Nội cũng tập trung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ giảng viên kiêm chức để chuyển tải đến CBCĐ, CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức công đoàn. Tổ chức tuyên truyền tập huấn Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, nghị định và các văn bản hưỡng dẫn thi hành…

Trong đó trọng tâm là: Hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ về quyền, nghĩa vụ của NLĐ khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động; Đại diện cho tập thể NLĐ thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể…

Cạnh đó, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã tổ chức đào tạo cho CBCĐ kỹ năng tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, thưởng, nội quy lao động; Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động; Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động; Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm; Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

Không chỉ đa dạng về nội dung mà phương pháp hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cũng hết sức phong phú. Song song với việc tổ chức tập huấn tại Trường Đại học Công đoàn, Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội...

Công đoàn các KCN - CX Hà Nội chỉ đạo đội ngũ giảng viên kiêm chức tổ chức tập huấn tại từng khu công nghiệp, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tập huấn tại các doanh nghiệp; tại khu nhà ở, nhà trọ của CNLĐ, kết hợp tập huấn với thăm quan giáo dục truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam...theo phương pháp tích cực lấy học viên làm trung tâm, có sự tham gia của học viên, phương pháp vòng tròn học tập...

Chủ tịch Công đoàn các KCN – CX Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, trong 5 năm qua Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đã tổ chức đào tạo tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động cho 11.628 lượt cán bộ CĐCS.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCĐ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên kiêm chức, thường xuyên tổ chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến cách thức truyền đạt kiến thức của cán bộ giảng dạy.

Đồng thời, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ, thực hiện quy trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách khoa học, đồng bộ từ xác định nhu cầu đến biên soạn chương trình, xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng…

Mai Quý

Nguồn :