M
13:50 | 24/08/2018

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn từ cơ sở

Năm học 2018 – 2019, công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động CĐ, hướng hoạt động của CĐ về cơ sở, tập trung cho việc thực hiện chức năng chủ yếu của tổ chức CĐ và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ giáo viên, nhân viên.

nang cao hieu qua hoat dong cong doan tu co so Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn khối trường học
nang cao hieu qua hoat dong cong doan tu co so Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm

Đồng thời, CĐ ngành đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ CĐ, mở rộng hình thức bồi dưỡng, tập huấn công tác CĐ, xây dựng kỹ năng và nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ CĐ và Ban Thanh tra nhân dân trường học.

Để làm được điều này, ngay từ đầu năm học 2017 - 2018, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã triển khai văn bản hướng dẫn các hoạt động CĐ và triển khai kế hoạch đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng cán bộ CĐ.

nang cao hieu qua hoat dong cong doan tu co so
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra và công tác tài chính, kế toán Công đoàn năm 2018

Theo đó, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở (CĐCS) và nghiệp vụ Thanh tra nhân dân cho trên 200 đồng chí là Chủ tịch CĐ và Trưởng Ban Thanh tra các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Trường Trung cấp CĐ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra và công tác tài chính, kế toán CĐ năm 2018 cho gần 400 đồng chí Chủ tịch CĐ, Kế toán CĐ và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐ các đơn vị trực thuộc...

Trong quá trình tập huấn, các học viên đã dành thời gian chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tổ chức các phong trào thi đua; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kỹ năng thực hiện công tác nữ công và kỹ năng tổ chức hội thao, hội diễn quần chúng.

Hoạt động của CĐ giáo dục các cấp từng bước đổi mới và phát huy vai trò, hiệu quả tích cực. Công tác chỉ đạo, lề lối làm việc của Ban Chấp hành CĐ các cấp có nhiều đổi mới thể hiện dân chủ, kỷ cương, hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức CĐCS được chú trọng. Năm học 2017 - 2018, đã thành lập được 7 CĐCS, kết nạp được 466 đoàn viên.

Ngoài ra, CĐ các đơn vị còn chủ động tham mưu, đề xuất, tích cực bồi dưỡng, phát hiện các đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Kết quả, trong năm 2017-2018 đã có 2.086 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Đặc biệt, tháng 10/2017, Sở Giáo dục & Đào tạo(GD&ĐT) Hà Nội và LĐLĐ TP Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của Sở GD&ĐT với tổ chức LĐLĐ TP Hà Nội trong công tác chỉ đạo các hoạt động CĐ gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành GD&ĐT, của các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn Thành phố.

Phạm Thảo

Nguồn :