M
12:34 | 14/10/2019

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4540/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2019 - 2020.

nang cao chat luong cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat Sôi nổi "Hội diễn tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên" năm học 2019 - 2020
nang cao chat luong cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat Trao học bổng cho 39 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
nang cao chat luong cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat Phát động hiến máu tình nguyện trong khối trường học năm học 2019 - 2020

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã, các trường trực thuộc Sở đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các trường và các cơ sở giáo dục.

Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội; tăng cường tổ chức, đổi mới các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục; triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

nang cao chat luong cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường tổ chức, đổi mới các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục. (Ảnh minh họa: P.T)

Bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai Quyết định số 6547/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt các thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, triển khai, thực hiện các Luật, các văn bản dưới luật liên quan đến nhà trường để cán bộ, công chức, viên chức và học sinh thực hiện đúng Hiến pháp, pháp luật, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị, nhà trường dân chủ, an toàn, kỷ cương, nền nếp, hiệu quả bền vững.

Nhiệm vụ chủ yếu về công tác pháp chế của các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã, các đơn vị trực thuộc Sở bên cạnh việc kiện toàn nhân lực công tác pháp chế cần chú trọng đến công tác xây dựng văn bản lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và công tác cải cách hành chính.

P.V

Nguồn :