M
13:47 | 29/12/2018

Mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Hà Nội từ 1/1/2019

(LĐTĐ) Kể từ ngày 1/1/2019, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội khi làm thủ tục hành chính về hộ tịch phải nộp lệ phí theo quy định mới.  

muc thu le phi ho tich tren dia ban ha noi tu 112019 Đảm bảo công tác hộ tịch, quốc tịch
muc thu le phi ho tich tren dia ban ha noi tu 112019 Đảm bảo công tác hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp
muc thu le phi ho tich tren dia ban ha noi tu 112019 Giải quyết hơn 1.000 hồ sơ về công tác hộ tịch

Cụ thể, đối với các việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã có 3 mức thu: Mức thu 5.000 đồng/1 việc áp dụng đối với các nội dung: Đăng ký khai sinh không đúng hạn (quá hạn), Đăng ký lại khai sinh, Đăng ký khai sinh cho người đã có hô sơ, giấy tờ cá nhân, Đăng ký khai tử không đúng hạn (quá hạn), Đăng ký lại khai tử, Đăng ký hộ tịch khác, Thay đôi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước, Đăng ký lại kêt hôn, Xác nhận hoặc ghi vào số hộ tịch các việc hộ tịch khác;

muc thu le phi ho tich tren dia ban ha noi tu 112019
Người dân đến làm thủ tục đăng ký hộ tịch. (Ảnh: PV)

Mức thu 3.000 đồng/1 việc áp dụng đối với việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Mức thu 10.000.000 đồng/1 việc áp dụng đối với Nhận cha, mẹ, con.

Đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp huyện có 3 mức thu: Mức thu 50.000 đồng/việc đối với các nội dung: Đăng ký khai sinh không đúng hạn (quá hạn), Đăng ký lại khai sinh, Đăng ký khai sinh cho người đã có hô sơ, giấy tờ cá nhân, Đăng ký khai tử không đúng hạn (quá hạn), Đăng ký lại khai tử, Đăng ký hộ tịch khác, Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

Mức thu 1.000.000 đồng/việc đối với các nội dung: Đăng ký kêt hôn, đăng ký lại kết hôn, Nhận cha, mẹ, con; Mức thu 25.000.000 đồng/việc đối với các nội dung: Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước, xác định lại dân tộc, Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Những đối tượng được miễn lệ phí bao gồm: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại UBND cấp xã.

Ngoài ra, Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố cũng sửa đổi quy định về lệ phí đăng ký cư trú như sau: Thu 15.000 đồng đối với các phường và 8.000 đồng đối với các khu vực khác khi Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

Thu 20.000 đồng đối với các phường và 10.000 đồng đối với các khu vực khác khi Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

Thu 10.000 đồng đối với các phường và 5.000 đồng đối với các khu vực khác khi Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường họp điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú); Gia hạn tạm trú.

Không quy định mức thu lệ phí đối với cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và bãi bỏ Khoản 6 Phần A (quy định thu lệ phí hộ tịch) tại Danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết.

H. Phong

Nguồn :