M
09:47 | 04/11/2017

Bộ Tư pháp

Đảm bảo công tác hộ tịch, quốc tịch

Theo Bộ Tư pháp, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện tốt những công việc liên quan đến công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp (LLTP), bồi thường nhà nước.

dam bao cong tac ho tich quoc tich Thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp
dam bao cong tac ho tich quoc tich Thẩm định 59 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
dam bao cong tac ho tich quoc tich Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân

Cụ thể, về công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi tính đến nay, có 17 tỉnh/thành phố sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh và 15 tỉnh/thành phố sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch (phiên bản đầy đủ). Riêng trong Quý III/2017, trên toàn hệ thống đã ghi nhận 219.925 trường hợp đăng ký khai sinh (trong đó có 150.951 trường hợp đăng ký khai sinh được cấp số định danh cá nhân) và 36.717 trường hợp đăng ký khai tử.

Bộ đã trình Chủ tịch nước giải quyết 575 hồ sơ quốc tịch (trong đó có 570 hồ sơ xin thôi quốc tịch và 5 hồ sơ xin nhập quốc tịch); trả lời 246 trường hợp tra cứu, xác minh quốc tịch Việt Nam theo đề nghị của các cơ quan; giải quyết được 99 trường hợp trường hợp xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

dam bao cong tac ho tich quoc tich
ảnh minh họa (nguồn: dantri.com)

Liên quan đến công tác lý lịch tư pháp: Bộ đã cấp 286 phiếu LLTP (117 Phiếu số 1 và 169 Phiếu số 2); tiếp nhận, kiểm tra, phân loại 41.891 bản LLTP điện tử và 9.810 Phiếu cung cấp thông tin LLTP bổ sung bằng điện tử; đồng thời, đã thực hiện cập nhật 34.391 bản LLTP, 10.689 thông tin LLTP bổ sung và đưa vào lưu trữ 9.467 hồ sơ LLTP bằng giấy.

Đối với công tác bồi thường nhà nước: Bộ Tư pháp đã khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi). Đồng thời tiếp tục thực hiện việc theo dõi, rà soát, thu thập hồ sơ và phối hợp với các cơ quan liên quan trả lời khi có yêu cầu hoặc giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài, được báo chí, dư luận quan tâm. Tính đến hết ngày 30/9/2017, Bộ đã chỉ đạo xem xét giải quyết xong 6 vụ việc trong lĩnh vực thi hành án dân sự, với tổng số tiền hơn 1 tỉ 283 triệu đồng.

Nguồn :