M
11:26 | 07/10/2018

LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh chương trình phối hợp hoạt động

(LĐTĐ) Mới đây, Đảng ủy khối doanh nghiệp - LĐLĐ - Đoàn Thanh niên thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2020.  

ldld thi xa son tay day manh chuong trinh phoi hop hoat dong Sơ kết 1 năm chương trình phối hợp hoạt động
ldld thi xa son tay day manh chuong trinh phoi hop hoat dong LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn
ldld thi xa son tay day manh chuong trinh phoi hop hoat dong LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo sơ kết chương trình phối hợp

Với mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, LĐLĐ thị xã và Đảng ủy khối doanh nghiệp đã thống nhất xây dựng, ký kết chương trình phối hợp thực hiện tốt 4 nội dung chính: phối hợp tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, cán bộ, đảng viên và người lao động;

ldld thi xa son tay day manh chuong trinh phoi hop hoat dong

Lễ ký kết giữa Đảng ủy khối doanh nghiệp với LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh; phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; phối hợp khảo sát thực hiện thành lập mới tổ chức đảng và tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên đia bàn thị xã.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên thị xã và Đảng ủy khối doanh nghiệp thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động 4 nội dung: phối hợp công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các tổ chức đoàn thanh niên; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, đoàn viên và người lao động; phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ của tổ chức đoàn và công tác xây dựng chi bộ đảng trong các doanh nghiệp trong sạch vững mạnh; phối hợp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ,yêu cầu nội dung chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối doanh nghiệp với Liên đoàn lao động và Đoàn Thanh niên cần được triển khai thực hiện hiệu quả thiết thực và sâu rộng, đặc biệt hướng về cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và công nhân lao động tham gia. Đồng thời đẩy mạnh việc phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện.

Hảo Yến

Nguồn :