M
16:01 | 08/04/2018

LĐLĐ quận Long Biên: Hoàn thiện thủ tục cấp thẻ ưu đãi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên đang đôn đốc các công đoàn cơ sở hoàn tất thủ tục đăng ký cấp thẻ ưu đãi đợt cuối cho đoàn viên công đoàn theo kế hoạch đã đề ra. Đây là nội dung thiết thực, nhằm chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn.

tin nhap 20180408151554 Kết nối doanh nghiệp cùng chăm lo lợi ích đoàn viên
tin nhap 20180408151554 Tết đoàn viên ấm áp tình Công đoàn
tin nhap 20180408151554 Ghi đậm dấu ấn công đoàn

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ ngày 16/3/2017 của LĐLĐ quận Long Biên về việc cấp thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn, LĐLĐ quận đã có công văn đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai đến đoàn viên kế hoạch cấp thẻ đợt 3, cũng là đợt cuối cùng.

tin nhap 20180408151554
Đoàn viên công đoàn quận Long Biên sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên đi mua hàng

Theo đó, đoàn viên có nhu cầu, viết đơn đăng ký đề nghị cấp thẻ (theo mẫu) gửi về công đoàn cơ sở để tập hợp danh sách đoàn viên, sau đó chuyển về quận làm thủ tục cấp thẻ. Cùng với mẫu đơn đề nghị, LĐLĐ quận cũng gửi danh sách 16 doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với LĐLĐ quận và điểm bán hàng chi tiết, mức chiết khấu sản phẩm, dịch vụ đến từng công đoàn cơ sở để phổ biển tới đoàn viên, thuận tiện khi đi mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Thực hiện chương trình đã ký kết, các doanh nghiệp sẽ giảm giá từ 5-50% khi đoàn viên công đoàn quận sử dụng thẻ ưu đãi.

Theo Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ ngày 16/3/2017, thẻ ưu đãi được cấp cho đoàn viên công đoàn tại các công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ quận được phát hành làm 3 đợt: Đợt 1, thí điểm cấp 1.000 thẻ ưu đãi cho 1.000 đoàn viên có thành tích xuất sắc tại 17 CĐCS vững mạnh (đã phát hành tháng 5/2017); đợt 2: cấp 3.127 thẻ cho đoàn viên thuộc 99 công đoàn cơ sở vào tháng 12/2017; đợt 3: cấp thẻ ưu đãi cho số đoàn viên công đoàn còn lại xong trước tháng 5/2018.

B.D

Nguồn :