M
20:37 | 27/10/2018

LĐLĐ Long Biên: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành

(LĐTĐ) Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Long Biên, Liên đoàn Lao động quận đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự đổi mới, hướng về cơ sở của LĐLĐ quận Long Biên
Sôi nổi liên hoan “Giờ thứ 9” trong CNVCLĐ quận Long Biên
Thêm Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại quận Long Biên

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo chung của quận Long Biên về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và chỉ đạo điều hành công việc, hiện nay, quận Long Biên đang vận hành 9 phần mềm (Cổng Thông tin điện tử quận, 14/14 phường và 76/76 trường công lập; quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; quản lý nhân sự; quản lý dịch vụ công; quản lý công tác tiếp dân và theo dõi giải quyết đơn thư; ISO online; email).

LĐLĐ quận Long Biên chủ động ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động

Để đảm bảo công việc theo yêu cầu, tiến độ, Thường trực LĐLĐ quận đã phân công 1 đồng chí phụ trách và 1 cán bộ tham mưu công tác ứng dụng CNTT. Cán bộ tham mưu công tác CNTT thường xuyên đôn đốc các bộ phận, cán bộ trong cơ quan về công tác viết tin, bài; cập nhật đăng tải các văn bản trên lớp 2 Cổng Thông tin điện tử quận; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp quận, lập nhóm mail, cập nhật hệ thống tin nhắn…

Việc cập nhật các văn bản triển khai của LĐLĐ quận trên lớp 2 Cổng Thông tin điện tử quận được cập nhật thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Qua việc cập nhật các văn bản trên lớp 2 giúp cho các phòng, ban, ngành quận, công đoàn cơ sở khai thác thông tin văn bản trên lớp 2 Cổng Thông tin điện từ quận được nhanh chóng, dễ dàng.

Về sử dụng hòm thư công vụ, mỗi cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đều có hòm thư điện tử công vụ riêng và theo quy định mỗi cán bộ, nhân viên phải mở email ít nhất 4 lần trong ngày. Về sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, văn bản đi, đến được cập nhật hàng ngày. Khi sử dụng phần mềm này các công việc đều được giao đến từng cán bộ trong cơ quan đồng thời giúp cho các đồng chí lãnh đạo theo dõi được các tiến độ công việc.

Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng cho biết, để đảm bảo yêu cầu công việc, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận đều được UBND quận trang bị máy Ipad; đối với cán bộ cơ quan được cài trên máy điện thoại smartphone về các ứng dụng như email, phần mềm quản lý văn bản vì vậy các công việc đều được xử lý kịp thời.

Trong các cuộc họp của LĐLĐ quận tổ chức, Ban Tổ chức không đọc báo cáo bằng giấy mà sử dụng slide để báo cáo.

LĐLĐ quận cũng đã lập các nhóm email được chia theo các khối để gửi các văn bản như: Khối Hành chính sự nghiệp, khối phường, khối trường học, khối doanh nghiệp và khối các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn trích nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, các tài liệu, giấy mời, các văn bản triển khai của LĐLĐ quận đều được gửi vào email cho các công đoàn cơ sở (trừ các văn bản mật, các văn bản quy định phải có dấu đỏ sẽ được gửi qua đường bưu điện).

Đối với các cuộc họp, LĐLĐ quận đều gửi tài liệu trước cho các đơn vị nghiên cứu trước, không photo tài liệu gửi tại hội nghị. Trong các cuộc họp, không đọc báo cáo bằng giấy mà sử dụng slide để báo cáo. LĐLĐ quận đã có hệ thống gửi tin nhắn cho các công đoàn cơ sở và cũng được lập theo các nhóm như nhóm email, thường xuyên cập nhật số điện thoại các đơn vị nếu có sự thay đổi hoặc thành lập mới.

LĐLĐ quận đã xây dựng 9 quy trình nội bộ duy trì hoạt động thường xuyên, đến nay được sự chỉ đạo chung của quận LĐLĐ quận đã xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2018 theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm 2 quy trình: Quy trình tuyền truyền, vận động người lao động xin gia nhập tổ chức Công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và Quy trình công tác kiểm tra công đoàn cơ sở.

Ông Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên cho biết: Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành được quận triển khai thực hiện từ năm 2010. Đây là mối quan tâm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của quận Long Biên nhiều nhiệm kỳ qua và lãnh đạo quận không ngừng cập nhật, đổi mới các ứng dụng về CNTT để hoạt động quản lý, điều hành được hiệu quả hơn. Đến nay, qua 8 năm thực hiện, phần mềm quản lý văn bản do quận xây dựng đã phát huy hiệu quả, quận không còn dùng văn bản giấy từ năm 2011; việc tra cứu văn bản thuộc các lĩnh vực liên quan đã thuận tiện hơn rất nhiều; thậm chí lãnh đạo quận có thể tra cứu lịch làm việc của từng chuyên viên...

Nguồn :