M
19:34 | 30/11/2018

Kiện toàn, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở

(LĐTĐ) Sáng nay (30/11), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án số 06, ngày 24/9/2013, về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.  

Hà Nội đã thực hiện 13 đợt tinh giản biên chế
Tạo sự đồng thuận để thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế
Muốn tinh giản biên chế trước hết phải tinh gọn bộ máy hưởng lương
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị (ảnh Tr.Toàn)

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, sau 5 năm thực hiện Đề án 06, toàn Thành phố đã sắp xếp 9.988 thôn, tổ dân phố còn 7.970 (giảm 20,1%); sắp xếp 5.638 Chi bộ còn 5.236 (giảm 7,1%); 5.198 Ban Công tác Mặt trận còn 4.956 (giảm 4,6%); 7.598 Chi hội Phụ nữ còn 4.718 (giảm 37%); 5.253 Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn 4.951 (giảm 5,7%); 5.762 Chi hội Cựu chiến binh còn 4.914 (còn 14,7%); 3.498 Chi hội Nông dân còn 2.647 (giảm 24,3%).

Đặc biệt, đã thống nhất được mô hình tổ chức một chi bộ lãnh đạo một thôn, một tổ dân phố (hoặc một số tổ dân phố), một ban công tác Mặt trận và chi hội đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn được nâng lên, hiệu quả hoạt động tốt hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn của Đảng bộ Thành phố trong những năm qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu thời gian tới phải tiếp tục tập trung hơn và sáng tạo hơn trong thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, gắn với thực hiện đồng bộ các nội dung của Kế hoạch số 70 ngày 25/01/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương; Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và các giải pháp trong Nghị quyết số 15 ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về củng cố tổ chức đảng, gắn với bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo quy định mới của Bộ Nội vụ. Trong quá trình đó, phải xác định các tiêu chí hết sức cụ thể; việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố phải chú ý đến các điều kiện về lịch sử, tập quán, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng dân cư, đảm bảo khoa học và hạn chế tối đa việc xáo trộn gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng dân sinh. Đặc biệt, phải chủ động dự báo và nắm chắc tình hình di biến động dân cư, đặt trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh, trên cơ sở đó xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của các thôn, tổ dân phố để quá trình sắp xếp, kiện toàn mang tính bền vững, tránh phải làm đi làm lại nhiều lần.

Cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu thực hiện chủ trương trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên, phấn đấu đến năm 2023 thực hiện 95% trở lên, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên; từng bước thực hiện mô hình kiêm nhiệm bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và thực hiện ngay ở những nơi có điều kiện; hằng năm đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình này.Về Đề án thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy bám sát nội dung Đề án của Thành ủy, xây dựng Đề án tổ chức thí điểm các chức danh kiêm nhiệm ở những nơi có đủ điều kiện; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt từng đơn vị trước khi thực hiện. Quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan cấp Thành phố cần có sự phối hợp, hướng dẫn sâu sát, giúp đỡ các quận, huyện, thị xây dựng và thực hiện Đề án ở địa phương, bảo đảm đúng quy định, phù hợp, hiệu quả, khả thi.

“Việc đổi mới mô hình tổ chức và kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo không chỉ nhằm tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, mà quan trọng là phải phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy”- Bí thư Hoàng Trung Hải cho hay.

PV

Nguồn :