M
09:31 | 07/08/2019

Khiếu nại, tố cáo giảm về số vụ việc và có diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Trong tháng 7/2019, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai 508 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đồng thời chủ động triển khai 130 việc. Kết quả, đã hoàn thành 75,4% tổng số công việc triển khai, trong đó có 97,7% công việc hoàn thành trong hạn.  

thanh tra chinh phu trien khai 4445 cuoc thanh tra trong thang 7 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực
thanh tra chinh phu trien khai 4445 cuoc thanh tra trong thang 7 Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân về các vụ việc ở Hà Nội
thanh tra chinh phu trien khai 4445 cuoc thanh tra trong thang 7 Thanh tra Chính phủ: Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra

Tính đến nay, các cục, vụ đã và đang triển khai 44/54 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất (năm 2018 chuyển sang 38 cuộc thanh tra); giám sát hoạt động 04 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; kiểm tra, rà soát 01 việc thực hiện kết luận thanh tra.

Trong tháng 7/2019, khiếu kiện của công dân tai trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm về số lượt người, giảm về số vụ việc và có diễn biến phức tạp. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.542 lượt người. Có 43 lượt đoàn đông người, đa số là các vụ việc cũ đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết, tuy nhiên công dân không đồng tình và tiếp khiếu.

thanh tra chinh phu trien khai 4445 cuoc thanh tra trong thang 7
Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 7. (Ảnh: TTCP)

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc tiếp tục làm việc với 2 địa phương về một số vụ việc phức tạp.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ đã triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; xây dựng và ban hành cũng như trình Chính phủ ban hành một số Nghị quyết, Đề cương, Nghị định, kế hoạch về PCTN.

P.V

Nguồn :