M
08:32 | 28/03/2018

Hoạt động của HĐND các cấp nửa nhiệm kỳ 2016 - 2021

Khẳng đinh vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021) đến nay, hoạt động của HĐND các cấp của TP Hà Nội ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Những kết quả này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực nhưng rõ nét nhất là trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực của địa phương; giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của Thành phố.

tin nhap 20180327081028 Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của HĐND cấp tỉnh
tin nhap 20180327081028 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố

Sáng tạo, đổi mới trong các hoạt động

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, nhiệm kỳ 2016- 2021, bộ máy cơ cấu HĐND các cấp có nhiều thay đổi theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhiều đại biểu lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân; nhiều Luật mới bắt đầu được áp dụng từ nhiệm kỳ này....là những khó khăn không nhỏ cho hoạt động của HĐND các cấp.

Với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm, HĐND các cấp Thành phố đã bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố để thể chế hóa, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô, đảm bảo đúng Luật, đổi mới, hiệu quả, vì dân. Hoạt động của HĐND các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động.

tin nhap 20180327081028
Ban Đô thị HĐND Thành phố giám sát tại UBND quận Nam Từ Liêm

Các Nghị quyết mà HĐND các cấp của thành phố Hà Nội thông qua trong cả nhiệm kỳ đã tạo cơ sở pháp lý để UBND các cấp xây dựng kế hoạch cả nhiệm kỳ và từng năm, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nội một cách toàn diện.Những kết quả đạt được của HĐND các cấp nhiệm kỳ qua đã từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị và xã hội, được cử tri và các tầng lớp nhân dân Thành phố đánh giá, ghi nhận.

Rất ấn tượng về những kết quả đã dạt được của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ tới nay, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất cho rằng những đổi mới trong chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, trong đó không ngừng đổi mới công tác tổ chức kỳ họp  khiến cử tri rất phấn khởi. Theo ông Hoàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND Thành phố đã tổ chức 5 kỳ họp thường kỳ; các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 158  kỳ họp thường kỳ và không thường kỳ; các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 2.713 kỳ họp thường kỳ và không thường kỳ, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của luật.

Điểm mới trong tổ chức kỳ họp của nhiệm kỳ là Thường trực HĐND các cấp chủ động từ rất sớm và phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Nội dung các kỳ họp được đề xuất, lựa chọn trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, của mỗi địa phương và những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm.

Trong quá trình chuẩn bị, các nội dung có tính chất quan trọng, nhạy cảm đều được Thường trực HĐND báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất và sự đồng thuận khi tiến hành xem xét, quyết định. Vì vậy, các nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao; khi được ban hành có tính thực tiễn, tính khả thi cao, đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác điều hành kỳ họp của Chủ tọa tiếp tục được đổi mới, dân chủ, đúng luật, khơi dậy và phát huy trí tuệ của các đại biểu HĐND.

Đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND Thành phố đã ban hành 67 Nghị quyết; HĐND quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.017 nghị quyết; HĐND xã, phường, thị trấn đã ban hành 12.393 nghị quyết. Các nghị quyết HĐND sau khi được thông qua, ban hành đã được UBND nhanh chóng triển khai đến các cấp, các ngành, các đơn vị kinh tế và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, địa phương.

Hiệu quả sử dụng hình ảnh trực quan trong chất vấn

Ông Nguyễn Huy Việt, Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm cho rằng, các phiên chất vấn và giải trình nội dung chất vấn với các nội dung liên quan đến đời sống của nhân dân được nhân dân rất quan tâm theo dõi như nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng luôn làm “nóng” các kỳ họp. 

Việc tổ chức phiên chất vấn trong kỳ họp và phiên giải trình giữa hai kỳ họp là hình thức giám sát trực tiếp và quan trọng  được phát thanh, truyền hình trực tiếp rất hiệu quả. Nhất là tại phiên chất vấn chiếu phim phóng sự thay vì đọc báo cáo để có nhiều thời gian hơn cho đại biểu chất vấn; việc sử dụng hình ảnh trực quan hơn, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm. Các phiên chất vấn có sự tham gia của nhiều đại biểu ở các lĩnh vực công tác, tạo nên không khí mới, sôi nổi, sát thực tiễn và rất hiệu quả; số đại biểu không chuyên trách nêu câu hỏi chất vấn, tranh luận chiếm tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Về đối tượng trả lời chất vấn, bên cạnh lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND Thành phố, đã có thêm Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tham gia trả lời, các ý kiến trả lời đều nêu rõ hơn về nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình giải quyết. Những thông tin được đưa ra rất thẳng thắn, không né tránh; trên cơ sở đó, lãnh đạo Thành phố đã tiếp thu, khẳng định giải pháp khắc phục; qua đó đã có kết quả bước đầu, cho thấy rõ tính hiệu quả và một cách làm đúng hướng.

Ở Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND cũng không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hầu hết các kỳ họp HĐND đều có tổ chức phiên chất vấn, đa số nội dung tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc, vấn đề thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật. Các phiên chất vấn ở kỳ họp HĐND cấp huyện và ở nhiều HĐND cấp xã được tổ chức truyền thanh. Việc chuẩn bị, tổ chức, điều hành phiên chất vấn tại các kỳ họp ở HĐND cấp huyện xã cũng ngày càng bài bản, khoa học và có chất lượng hơn.

Cùng với đó hoạt động giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp được tăng cường (bao gồm cả giám sát thường kỳ, chuyên đề, đột xuất) cũng là những nét mới rất hiệu quả trong hoạt động HĐND các cấp.

Với phương châm “giám sát đến cùng”, đeo bám đến cùng vấn đề mà mình giám sát, HĐND Thành phố đã ban hành kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, trong đó ấn định rõ lộ trình, không trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đối tượng, địa điểm, thời gian giám sát; không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan đơn vị là đối tượng giám sát. Sau mỗi cuộc giám sát, khảo sát, các báo cáo giám sát, khảo sát, đều được gửi Thành ủy, thông báo đến UBND Thành phố và các cơ quan liên quan; công bố công khai trên báo chí và Trang TTĐT của HĐND Thành phố để nhân dân biết và tham gia giám sát... Việc theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kết luận sau giám sát, khảo sát được chú trọng, 59% kiến nghị của HĐND đã được UBND TP triển khai có kết quả và hiện hơn 40% kiến nghị đang được triển khai ở các cấp.

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã đã và đang được tăng cường; số cuộc giám sát nhiều hơn; nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề cần tập trung của địa phương, các lĩnh vực bức xúc, được cử tri và nhân dân quan tâm; kết luận giám sát được nâng cao chất lượng, tập trung nhiều vào tồn tại, hạn chế và kiến nghị các giải pháp tới các cơ quan cấp trên, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các đối tượng chịu giám sát… Một số địa phương đồng thời với báo cáo kết quả của Đoàn giám sát còn ban hành kết luận giám sát của Thường trực HĐND (sau phiên họp Thường trực HĐND xem xét báo cáo kết quả giám sát). Đặc biệt, việc theo dõi, giải quyết các kết luận sau giám sát, triển khai tái giám sát từng bước được chú trọng…

Có thể nói, những kết quả đạt được của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị và xã hội, được cử  tri và các tầng lớp nhân dân thành phố đánh giá, ghi nhận.

Trần Vũ

Nguồn :