M
22:01 | 02/12/2019

Infographic: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(LĐTĐ) Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 85/2019/QH14 về hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 12 chỉ tiêu chủ yếu sau. 

Quốc Nam

Nguồn :