M
09:23 | 24/07/2018

Huy động tối đa mọi nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 23/7, UBND TP Hà Nội có Công điện số 02/CĐ-UBND về khắc phục hậu quả bão số 3 và chủ động, phòng, chống diễn biến mưa lũ trong thời gian tới.

tin nhap 20180724091306 Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên diện rộng
tin nhap 20180724091306 Công đoàn chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3
tin nhap 20180724091306 Mưa lớn kéo dài chia cắt nhiều nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An

Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp tình hình úng ngập trên địa bàn; phối hợp các Công ty thủy lợi trên địa bàn thực hiện việc khoanh vùng, huy động mọi nguồn lực, phương tiện tập trung tiêu thoát nước nhanh tại các khu vực lúa, hoa màu đang bị úng ngập;

Khẩn trương khắc phục, phục hồi sản xuất, tổng vệ sinh môi trường các khu dân cư, trường học, trạm y tế... bị ngập nước; quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, phục hồi sản xuất.

Tổng kiểm tra, đánh giá thiệt hại do mưa, lũ, bão gây ra trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố trước ngày 30/7/2018. Chủ động sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất sau mưa, bão, lũ theo quy định.

tin nhap 20180724091306
Sau cơn bão số 3 nhiều vùng ngoại thành bị ngập (Ảnh minh họa)

UBND TP giao Giám đốc Sở NN&PTNT khẩn trương phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đánh giá, tổng hợp chung tình hình thiệt hại thiên tai trên địa bàn TP; báo cáo UBND TP trước ngày 31/7/2018; Kiểm tra, rà soát các tuyến đê, công trình thủy lợi, các trọng điểm phòng chống lụt bão xung yếu; tổng hợp, đánh giá số lượng, chất lượng vật tư dự trữ của TP, tình hình dự trữ vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai của các cấp, các ngành, các đơn vị, báo cáo UBND TP theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường, báo cáo UBND TP.

Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, chỉ đạo khắc phục hậu quả các hư hỏng nhà cửa, công trình xây dựng trên địa bàn, úng ngập khu vực nội thành.

Các Công ty thủy lợi khẩn trương phối hợp chính quyền các địa phương, huy động tối đa mọi nguồn lực, phương tiện bơm tát, vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu cứu lúa, hoa màu đang bị ngập úng; Kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, các hồ đập, chủ động tu sửa, vận hành để chủ động ứng phó thiên tai, sự cố thời gian tới.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kiểm tra, rà soát các công trình tiêu thoát nội thành, tổ chức khơi thông dòng chảy các sông, kênh, mương nội đô; đánh giá, chủ động phương án tiêu thoát nước tại các điểm thường xuyên bị úng ngập cục bộ.

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội kiểm tra, rà soát công trình điện, kịp thời tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố về điện, cung cấp đủ điện năng phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP tổng hợp toàn diện tình hình triển khai, thực hiện công tác phòng chống thiên tai của các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn TP, đánh giá thiệt hại, tham mưu Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP tổ chức sơ kết đánh giá công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả đợt thiên tai vừa qua, báo cáo UBND TP trước ngày 05/8/2018.

Nguồn :