M
10:20 | 30/01/2018

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng nay 30/1/2018, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 6 ban chap hanh trung uong dang khoa xii Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 6 ban chap hanh trung uong dang khoa xii Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP: Quán triệt Nghị quyết TƯ 4 khóa XII
hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 6 ban chap hanh trung uong dang khoa xii Hội nghị quán triệt thực hiện NQ hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng (khóa XI)

Đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị. Tới dự và làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 6 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
Đồng chí Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII tới các đại biểu. Ảnh Nguyễn Công

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố; cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban LĐLĐ Thành phố, hội viên Hội cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ Thành phố đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng quán triệt những nội dung, quan điểm căn bản, cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Thông qua việc học tập quán triệt đã giúp các cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và cá nhân.

hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 6 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
Đông đảo cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố tập trung lắng nghe, học tập Nghị quyết

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cán bộ, đảng viên sau buổi học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch cá nhân (viết tay) không dưới 03 trang A4. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân, trong đó chú ý đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Được biết, việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại bình xét thi đua cuối năm của các tổ chức cơ sở đảng.

Nguồn :