M
14:54 | 09/06/2017

Hỗ trợ gạo cho 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020.

tin nhap 20170609143846 Cấp hơn 16.000 tấn gạo cho học sinh trước khai giảng
tin nhap 20170609143846 Hà Tĩnh: Vùng ảnh hưởng cá chết ngư dân được hỗ trợ gạo
tin nhap 20170609143846 Mường Lát – Thanh Hóa: Hàng ngàn hộ dân được hỗ trợ gạo trồng rừng
tin nhap 20170609143846
Nguồn ảnh: Cổng TTCP

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 17.024 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng tại 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 (bao gồm 1.924 tấn gạo đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp tại Quyết định số 2344/QĐ-TTg ngày 2/12/2016).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp với các quy định hiện hành, không trùng lắp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn.

Bộ Tài chính thống nhất với tỉnh Hà Giang số lượng gạo hỗ trợ hàng năm theo nhu cầu thực tế, bảo đảm tổng số lượng gạo xuất cấp trong 5 năm (2016 - 2020) không vượt quá tổng số lượng gạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn :