M
08:05 | 03/08/2018

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được xếp loại theo 4 mức

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong của Quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có hiệu lực kể từ ngày 4/9/2018.

hieu truong co so giao duc pho thong se duoc xep loai theo 4 muc Trường mầm non có vốn nước ngoài được nhận trẻ Việt Nam dưới 5 tuổi
hieu truong co so giao duc pho thong se duoc xep loai theo 4 muc Chấm dứt lợi dụng danh nghĩa để thu các khoản ngoài quy định
hieu truong co so giao duc pho thong se duoc xep loai theo 4 muc Mức thu học phí tại các cơ sở ngoài công lập phải công khai

Quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng đối với hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quy định này, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được xếp loại kết quả đánh giá theo 4 mức: tốt, khá, đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn.

hieu truong co so giao duc pho thong se duoc xep loai theo 4 muc
Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được xếp loại theo 4 mức. (Ảnh: Giaoducthoidai)

Quy trình đánh giá bao gồm: Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng; Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng; Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

Về chu kỳ và thẩm quyền đánh giá, Quy định cũng nêu rõ hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện;

Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh;

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học, các viện, học viện chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc;

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc

Nguồn :