M
08:05 | 28/07/2018

Mức thu học phí tại các cơ sở ngoài công lập phải công khai

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3120/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018- 2019.

muc thu hoc phi tai cac co so ngoai cong lap phai cong khai Hà Nội: Ban hành mức thu học phí năm học 2018-2019
muc thu hoc phi tai cac co so ngoai cong lap phai cong khai Học phí và thu nhập
muc thu hoc phi tai cac co so ngoai cong lap phai cong khai Học phí ở Hà Nội vẫn thấp hơn so với các tỉnh thành khác

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và khi thu học phí phải sử dụng hóa đơn theo quy định.

muc thu hoc phi tai cac co so ngoai cong lap phai cong khai
Các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải công khai mức thu học phí (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải công khai mức thu học phí theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải công khai mức thu học phí theo từng năm và dự kiến cho 2 năm tiếp theo. Trường hợp các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập cũng phải công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.

Nguồn thu của cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu; các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2019 của Bộ GD&ĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Phụ huynh học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may mặc hoặc mua đồng phục theo đúng quy định của Thông tư và các quy định khác của nhà trường.

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai các khoản thu khác theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT. Cụ thể, công khai các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo đối với cơ sở giáo dục mầm non và công khai các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Nguồn :