M
20:04 | 05/12/2018

Hà Nội: Thông qua 2 nghị quyết quan trọng về nông nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 5/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội với tỷ lệ tán thành đạt 96,08% trên tổng số đại biểu.  

ha noi thong qua 2 nghi quyet quan trong ve nong nghiep Các chỉ số trong lĩnh vực kinh tế trong năm 2018 đều tăng
ha noi thong qua 2 nghi quyet quan trong ve nong nghiep Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao: Giảm nỗi lo được mùa - mất giá

Tại kỳ họp ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nêu lý do cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thuỷ lợi năm 2017 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo đó, giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội được đề nghị ban hành bằng mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính quy định tại Điều 1 Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 của Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 -2020. Ngoài ra, bổ sung thêm nội dung “Tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị” theo quy định tại Quyết định số 1050a/QĐ-BTC.

ha noi thong qua 2 nghi quyet quan trong ve nong nghiep
Các đại biểu biểu quyết thông qua một số Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội (N.C)

Bên cạnh đó cũng trong chiều cùng ngày, với 99 đại biểu tán thành (đạt 100% đại biểu có mặt tại hội trường) và đạt 97,06% trên tổng số đại biểu, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội.

Các chính sách được quy định trong Nghị quyết áp dụng cho các hoạt động sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trên địa bàn TP Hà Nội; hoạt động sản xuất, phát triển nông nghiệp theo quy hoạch; xây dựng hạ tầng nông thôn.

Hoa Nguyễn

Nguồn :