M
14:42 | 05/12/2018

Huyện Thanh Trì

Các chỉ số trong lĩnh vực kinh tế trong năm 2018 đều tăng

(LĐTĐ) Đồng chí Đặng Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết: Trong năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt hơn 7.486 tỷ đồng, tăng 9,2 % so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 1.850 tỷ đạt 106% so dự toán thành phố và HĐND huyện giao.

cac chi so trong linh vuc kinh te trong nam 2018 deu tang UBND Thành phố sẽ từng bước xóa sổ “tín dụng đen”
cac chi so trong linh vuc kinh te trong nam 2018 deu tang Cử tri quan tâm đến việc xử lý ô nhiễm trên các dòng sông
cac chi so trong linh vuc kinh te trong nam 2018 deu tang Tiếp tục đạt các chỉ tiêu tăng trưởng
cac chi so trong linh vuc kinh te trong nam 2018 deu tang
Cánh đồng lúa xã Đại Áng, huyện Thanh Trì cho năng suất cao. (Ảnh: Đỗ Đạt)

Về giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 554,4 tỷ, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi truồng thủy sản đạt 210 triệu đồng.

Huyện Thanh Trì đã thực hiện hiệu quả 2 Đề án phát triển kinh tế. Diện tích sản xuất lúa BT09 và Thiên Ưu chiếm 92% năng suất bình quân ước đạt 64,2 tạ/ha (cao hơn so với năng suất lúa bình quân trên toàn huyện). Duy trì gieo trồng và cấp lại giấy chứng nhận đối với 140,5 ha rau an toàn và 50ha rau theo tiêu chuẩn VietGap, năng suât bình quân đạt 198 tạ/ha.

Tiếp tục thực hiện các mô hình sản xuất tiên tiến như: Trồng rau thủy canh, nhóm hộ có liên kết tiêu thụ sản phẩm rau an toàn theo chuỗi. Mở rộng các kênh tiêu thụ sản phẩm rau an toàn, nâng sản lượng tiêu thụ rau an toàn lên 40% (tăng 10% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bênh nên không xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn gia súc, gia cầm. Thanh Trì là huyện đầu tiên của Thành phố thực hiện thí điểm tiêm phòng dại tập trung cho 100% đàn chó, mèo vượt kế hoạch thành phố giao.

Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt 4.820,1 tỷ, tăng 85% so với cùng kỳ. Giá trị xuất thương mại dịch vụ cũng tăng trưởng khá tốt, ước đạt 2.111,8 tỷ, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Lương Hằng

Nguồn :