M
22:04 | 04/01/2018

Hà Nội công nhận thêm 8 “Làng nghề” năm 2017

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận danh hiệu 8 "làng nghề" năm 2017.

tin nhap 20180104163319 Bắc Ninh tổ chức Hội chợ thương mại, nông nghiệp, làng nghề
tin nhap 20180104163319 Trước nguy cơ thất truyền
tin nhap 20180104163319 Làng hương vào mùa
tin nhap 20180104163319
Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng sản xuất làng nghề sẽ chiếm khoảng 8,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Cụ thể, 8 làng nghề đạt danh hiệu “Làng nghề” Hà Nội năm 2017 gồm: Làng nghề hoa, cây cảnh Hạ Lôi, xã Mê Linh; Làng nghề hoa, cây cảnh Liễu Trì, xã Mê Linh; Làng nghề hoa Đại Thịnh, xã Đại Bái; Làng nghề mỳ bún Yên Thị, xã Tiến Thịnh; Làng nghề bánh đa Trung Hà, xã Tiến Thịnh (đều thuộc huyện Mê Linh); Làng nghề mộc dân dụng Đồng Cả, xã Tân Dân; Làng nghề mộc dân dụng Thường Liễu, xã Tân Dân; Làng nghê mộc dân dụng Gia Phú, xã Tân Dân (đều thuộc huyện Phú Xuyên).

Được biết trước đó, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng sản xuất làng nghề sẽ chiếm khoảng 8,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Để thực hiện được những mục tiêu này, thành phố sẽ nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 50 làng nghề; tạo việc làm ổn định từ 800 nghìn đến một triệu lao động nông thôn với thu nhập đạt từ 35 triệu - 40 triệu đồng/người/năm…

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ Làng nghề nói chung, trong đó chú trọng khuyến khích áp dụng công nghệ mới và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất làng nghề. Hà Nội sẽ đẩy mạnh liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học để đặt hàng nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao các công nghệ mới cho làng nghề; hỗ trợ vốn đầu tư, đào tạo lao động, mở rộng mặt bằng... để các hộ sản xuất, doanh nghiệp làng nghề có điều kiện hoạt động tốt nhất, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế Thủ đô và bảo đảm an sinh xã hội.

Nguồn :