M
17:39 | 07/06/2018

Giữ nguyên mức giá xăng E5 RON92 là 19.940 đồng/1lít

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa công bố giá điều chỉnh xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày 7/6/2018. Theo đó, tại kỳ điều chỉnh lần này, các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên giá bán so với kỳ điều chỉnh gần nhất trước đó. Cụ thể, xăng E5 RON92 giữ nguyên mức 19.940 đồng/1lít; xăng RON 95 – III có giá 21.511 đồng/1lít; Dầu diesel 0.05S có giá 17.694 đồng/1lít.

giu nguyen muc gia xang e5 ron92 la 19940 dong1lit Thuế, phí đang chiếm tỷ lệ quá cao trong cơ cấu giá
giu nguyen muc gia xang e5 ron92 la 19940 dong1lit Giá xăng, dầu đồng loạt tăng
giu nguyen muc gia xang e5 ron92 la 19940 dong1lit Đề xuất tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu: Liệu có quá cao!
giu nguyen muc gia xang e5 ron92 la 19940 dong1lit
Liên Bộ Tài chính - Công Thương giữ nguyên mức giá xăng dầu so với kỳ điều chỉnh gần nhất trước đó vào ngày 23/5/2018

Được biết, trong khoảng 15 ngày trước ngày 7/6/2018, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới là 85,499 USD/thùng xăng RON92; 87,825 USD/thùng xăng RON95; 89,380 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 89,522 USD/thùng dầu hỏa; dầu mazut 180CST 3.5T có giá là 452,614 USD/thùng.

Cũng theo Liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 594/BT-QLG ngày 6/6/2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh giá xăng dầu là 14.399,8 đồng/lít (chưa tính thuế GTGT).

Cùng với đó, tại kỳ điều chỉnh lần này, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng được liên Bộ điều chỉnh giảm xuống so với kỳ điều chỉnh 15 ngày trước đó. Cụ thể, chi sử dụng Quỹ bình ổn với xăng E5 RON92 là 1.270 đồng/lít (kỳ trước là 1.425 đồng/lít); xăng RON95 là 698 đồng/lít (kỳ trước là 831 đồng/lít); dầu hỏa là 31 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít)…

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường kể từ 15 giờ ngày 7/6/2018 sẽ là: Xăng E5 RON92 không cao hơn mức 19.940 đồng/1 lít; xăng RON 95 – III không cao hơn 21.511 đồng/1 lít; Dầu diesel 0.05S có giá 17.694 đồng/1 lít…

Đỗ Đạt

Nguồn :