M
07:55 | 23/07/2019

Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Gia Lâm:

Giao ban chuyên đề “Kỹ năng giám sát và kỹ năng thẩm tra báo cáo trước kỳ họp HĐND”

(LĐTĐ) Ban Kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm mới đây đã tổ chức hội nghị giao ban với Ban Kinh tế- Xã hội HĐND các xã, thị trấn chuyên đề về “Kỹ năng giám sát và kỹ năng thẩm tra báo cáo trước kỳ họp HĐND”.  

giao ban chuyen de ky nang gia m sa t va ky nang tha m tra ba o ca o truo c ky ho p hdnd Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX
giao ban chuyen de ky nang gia m sa t va ky nang tha m tra ba o ca o truo c ky ho p hdnd Đại biểu HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9
giao ban chuyen de ky nang gia m sa t va ky nang tha m tra ba o ca o truo c ky ho p hdnd HĐND huyện Gia Lâm: 52 buổi tiếp công dân năm 2018

Trong 3 năm qua, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Gia Lâm đã tổ chức 13 cuộc giám sát chuyên đề, thẩm tra gần 100 dự án quan trọng chuẩn bị đầu tư trên địa bàn huyện; tham mưu với Thường trực HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư, kinh phí chuyển nguồn hàng năm với số tiền hàng trăm tỷ đồng; thẩm tra khoảng 80 báo cáo chuẩn bị kỳ họp HĐND đảm bảo chặt chẽ, trung thực, khách quan, các vấn đề được nêu lên có tính xây dựng…

Ban Kinh tế- xã hội HĐND xã, thị trấn mới được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 cơ bản đã nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách và hoàn thành tốt vai trò của mình đảm bảo kịp thời, đúng quy định…

giao ban chuyen de ky nang gia m sa t va ky nang tha m tra ba o ca o truo c ky ho p hdnd
Đại biểu thảo luận tại buổi giao ban

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban; chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thực tiễn rút ra sau các kỳ họp HĐND và sau các cuộc giám sát, đồng thời đóng góp một số ý kiến, kiến nghị thiết thực nhằm giúp Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, thời gian tới, Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện và các xã, thị trấn sẽ quan tâm hơn đến hoạt động giám sát và thẩm tra báo cáo trước kỳ họp HĐND để kỳ họp đạt kết quả thiết thực; chủ động vào cuộc giám sát, thẩm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Các thành viên của mỗi Ban tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu, trau dồi kiến thức, tăng cường tiếp xúc nắm bắt thông tin.

P.Diệp

Nguồn :