M

Giải cứu nông sản - Chung tay cứu nông dân

Trên 40 tấn nông sản được giải cứu trong 4 ngày là những thành quả trong nỗ lực giải cứu nông sản của các tình nguyện viên thuộc Cộng đồng tình nguyện Việt Nam.