M

Dự án trồng mới 1 triệu cây xanh ở Hà Nội

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô thành đô thị xanh văn hiến – văn minh- hiện đại, xây dựng môi trường sống tốt nhất người dân được sinh hoạt, giải trí với chất lượng cao Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh để cân bằng giữa mảng xanh và tốc độ đô thị hóa. Qua gần 2 năm triển khai, chương trình trồng thêm 1 triệu cây xanh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.