M
08:05 | 13/10/2018

Đồng hành cùng dân tộc vì đất nước phồn vinh

(LĐTĐ) 73 năm trước, ngày 13/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi cho giới Công Thương Việt Nam, và ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam.

dong hanh cung dan toc vi dat nuoc phon vinh Công đoàn Giao thông vận tải chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam
dong hanh cung dan toc vi dat nuoc phon vinh Doanh nhân Việt Nam cần chủ động vươn ra biển lớn

Trong thư gửi giới Công Thương Bác viết: “… Hiện nay Công Thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền độc lập của nước nhà thì giới Công Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng.

dong hanh cung dan toc vi dat nuoc phon vinh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017 tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”.

Nhằm ghi nhận những cống hiến của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, theo đó lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Tiếp đó, ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ-TW về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Về quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết nêu rõ, đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân.

Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, Nghị quyết nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông Nam Á…

Từng bước nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân; Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; Quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân; Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Qua 14 năm Quyết định của Thủ tướng của có hiệu lực và 7 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị với những cơ chế thông thoáng, đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân Thủ đô nói riêng với lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng cháy bỏng về một đất nước thịnh cường đã không ngại gian khó, vượt qua sóng cả để lớn mạnh.

Với gần triệu doanh nghiệp lớn nhỏ hiện có, đội ngũ doanh nhân từ chủ thể quản lý đã trở thành khách thể quản lý của Nhà nước, vươn lên là xương sống của nền kinh tế. Đội ngũ doanh nhân không chỉ tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đóng thuế cho Nhà nước mà quan trọng nữa tạo ra hàng triệu chỗ làm cho người lao động.

Với phương châm “Chính phủ liêm chính; Chính phủ kiến tạo”, từ Chính phủ đến các cấp chính quyền địa phương đều coi doanh nghiệp là đối tác. Thậm chí, nhiều nơi xem doanh nghiệp là bạn đồng hành. Thành công của doanh nghiệp chính là thắng lợi của nền kinh tế.

Và để không phụ kỳ vọng của Đảng, Nhà nước dành cho mình, thời gian qua không ít doanh nghiệp đã dám vượt biển lớn, ghi tên tuổi của mình trên bản đồ doanh nhân khu vực và thế giới. Những thương hiệu Viettel, Vingroup, Vietjet air, Sungroup, Vinamilk, Sabeco, Truemilk, Trường Hải, Tân Hiệp Phát… là ví dụ sinh động.

Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành năng động của Chính phủ và các cấp chính quyền, đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước phát huy khí thế quật cường của dân tộc Anh hùng, không bằng lòng với những gì đang có, năng động, sáng tạo, đoàn kết cùng đất nước làm nên những kỳ tích trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LĐTĐ

Nguồn :