M
13:59 | 27/05/2018

Huyện Đông Anh:

Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thời gian qua, huyện Đông Anh đã nỗ lực tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội khóa 16 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020 thông qua việc đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.    

phan dau 100 xa dat chuan nong thon moi Hiệu quả từ mô hình kinh tế trang trại
phan dau 100 xa dat chuan nong thon moi Đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới
phan dau 100 xa dat chuan nong thon moi Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Mới đây, huyện ủy Đông Anh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội khóa 16 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, trong hơn 2 năm của giai đoạn 2016 – 2020, Đông Anh đã nỗ lực tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình 02 của Thành ủy, đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Đến nay, toàn huyện Đông Anh đã huy động được 46,536 tỷ đồng đóng góp từ nhân dân và các doanh nghiệp vào công tác xây dựng nông thôn mới. Về phát triển nông nghiệp, tổng diện tích đất nông nghiệp hàng năm toàn huyện là 9.500 ha, trong đó diện tích gieo trồng cả năm là 17.999ha, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 2.441 tỷ đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 1,5%/năm. Giá trị thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt 96,65 triệu đồng/ha/năm.

phan dau 100 xa dat chuan nong thon moi
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020.

Toàn huyện đã chuyển đổi được 237ha rau màu năng suất thấp sang thâm canh các loại cây trồng có chất lượng cao. Đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi được duy trì ổn định về số lượng đàn, các mô hình HTX liên kết trong sản xuất, mô hình trang trại theo hướng Vietgap tiếp tục được mở rộng về quy mô, chất lượng.

Để hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp, huyện Đông Anh đã hỗ trợ 22,814 tỷ đồng tiền về lúa giống, thuốc diệt chuột, diệt ốc bươu vàng, thuốc trừ sâu và tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với trên 9.000 lượt nông dân tham dự. Hỗ trợ trên 69 tỷ đồng cho công tác tiêm phòng vắc xin đại trà cho đàn gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh…

Công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão cũng được quan tâm, với nhiều công trình được duy tu, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu đồng ruộng, cấp thoát nước của nông dân.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chương trình 02 của huyện ủy Đông Anh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ với một số mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới, giải quyết việc làm ổn định cho từ 9.800 – 9.900 lao động, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới mức 1,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm…

Tại Hội nghị đã có 39 tập thể và 55 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020.

PV

Nguồn :