M
11:43 | 08/05/2018

Đẩy mạnh toàn diện công tác cải cách hành chính

Nhằm thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018, xác định rõ 5 mục tiêu trọng tâm, gắn CCHC với hiệu quả công việc và đã thu kết quả tích cực.

day manh toan dien cong tac cai cach hanh chinh Bộ Tư pháp tăng 2 bậc về cải cách hành chính năm 2017
day manh toan dien cong tac cai cach hanh chinh Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

Ngay từ đầu năm công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố tiếp tục đươc đẩy mạnh toàn diện. Thành phố đã ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch rà soát, đánh giá, kiểm soát, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn.

day manh toan dien cong tac cai cach hanh chinh
Người dân hài lòng khi tới thực hiện các TTHC tại Bộ phận một cửa xã Tân Phú, huyện Quốc Oai. Ảnh: N.Công

Thành phố đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 61 TTHC thuộc 7 lĩnh vực quản lý nhà nước, qua đó tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức. Thành phố công bố một số TTHC được sủa đổi, bổ sung , thay thế của Sở Thông tin và Tuyền thông và Sở Y tế. Đến nay tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành thuộc thành phố là 1.915 thủ tục.

Thành phố cũng tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 2 kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 2/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) từ tháng 5 cho đến hết năm 2018. Theo đó, hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực. Hình thức kiểm tra linh hoạt, cách thức tổ chức đoàn kiểm tra cơ động, gọn nhẹ.

Thời gian kiểm tra sẽ diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 12-2018. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2018 của cơ quan, đơn vị; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ thị được thành phố ban hành. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của thành phố; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra vào cuối năm 2018.

Thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm tổ chức Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã; xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Y tế về Đề án tổ chức mô hình trung tâm Y tế - Dân số (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) và giao UBND quận, huyện, thị xã quản lý; thực hiện sáp nhập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố và Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố; ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố, thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn thành phố…

Thực hiện kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn cũng đã xây dựng kế hoạch CCHC của địa phương mình, cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề của năm. Trong kế hoạch của mình, các đơn vị đều đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Là một trong những quận sớm ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018, quận Hà Đông đặt rõ các chỉ tiêu ở tất cả các nội dung: Phấn đấu cung cấp từ 55% đến 60% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 95%; 100% hồ sơ hành chính hợp lệ được giải quyết đúng hạn và trước hạn…

Quận Long Biên đặt ra mục tiêu năm 2018, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 95%; 95% công chức, viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn theo vị trí việc làm, sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc…

Sở Y tế Hà Nội cũng tiếp tục đẩy mạnh CCHC, hoàn thiện quy trình khám, chữa bệnh, quy trình chuyên môn, kỹ thuật gắn với thực hiện tốt quản lý chất lượng bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh đến khám, điều trị, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân.

Triển khai kế hoạch thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản, quản lý sức khỏe cá nhân, quản lý bệnh không lây nhiễm gắn với mô hình phòng khám bác sĩ gia đình năm 2018 với mục tiêu đến cuối năm 2018, 60% dân số được lập hồ sơ quản lý sức khỏe; 100% trạm y tế thực hiện nguyên lý y học gia đình; 50% trạm y tế có bác sĩ gia đình công tác tại trạm.

Phát huy những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, thành phố yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Trần Vũ

Nguồn :