M
08:08 | 15/05/2018

Đẩy mạnh phòng, chống mua bán người

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống mua bán người, đầu năm 2018, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội". 

day manh phong chong mua ban nguoi Còn nhiều khó khăn, thách thức
day manh phong chong mua ban nguoi Kỳ cuối: Cần sự vào cuộc của toàn xã hội
day manh phong chong mua ban nguoi Kỳ 2: Quan trọng sự phối hợp
day manh phong chong mua ban nguoi
Tuyên truyền phòng chống buôn bán người

Theo kế hoạch, năm 2018, toàn thành phố đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người.

Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và 50% số xã, phường, thị trấn có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người.

Từ năm 2018, thông tin về phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố Hà Nội được đăng tải trên các cơ quan báo chí của Hà Nội ít nhất một tháng một lần.

Đến năm 2020, đạt 75% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi từ 14 đến 60, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người.

UBND Thành phố cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và các biện pháp phòng ngừa cho cán bộ, nhân viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, lồng ghép, xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm mua bán người...

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội – Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn 7 quận, huyện Cầu Giấy, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Mê Linh, Tây Hồ, Nam Từ Liêm. Đồng thời, nhân rộng mô hình điểm truyền thông nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm mua bán người tại 15 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Hoài Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Ba Vì.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác rà soát số nạn nhân bị mua bán và các đối tượng khác có liên quan để đề xuất phương hướng nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chuyển tuyến nạn nhân bị mua bán và thực hiện quy trình về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng, đặc biệt đối với nạn nhân là trẻ em. Tổ chức khảo sát, đánh giá các mô hình hỗ trợ nạn nhân bền vững, hiệu quả để nhân rộng.

Qua các đợt tuyên truyền đã giúp cán bộ và các tầng lớp nhân dân đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh xa mọi cám dỗ, cạm bẫy của bọn tội phạm và tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, chấp hành tốt pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống mua bán người tại các địa phương trên địa bàn Thành phố.

Nguồn :