M
20:55 | 15/06/2018

UBND quận Ba Đình:

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tập huấn kiến thức phòng cháy, chữa cháy

UBND quận Ba Đình vừa ban hành kế hoạch số 134/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn kiến thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn quận năm 2018. Theo đó, trong năm 2018 phấn đấu trên 50% các hộ gia đình trên địa bàn quận được tuyên truyền về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

day manh pho bien phap luat va tap huan kien thuc phong chay chua chay Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy
day manh pho bien phap luat va tap huan kien thuc phong chay chua chay Tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ làm công tác mặt trận
day manh pho bien phap luat va tap huan kien thuc phong chay chua chay An toàn cháy nổ tại các khu chung cư: Còn đó những nỗi lo

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

day manh pho bien phap luat va tap huan kien thuc phong chay chua chay
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng dụng cụ PCCC.

Bên cạnh đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tự giác, tích cực trong việc tổ chức các hoạt động PCCC.

Đồng thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến về PCCC; ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi, hiện tượng, sự cố gây mất an toàn về PCCC.

Nguồn :