M
19:03 | 21/04/2019

Phường Việt Hưng:

Đảm bảo tiến độ, chất lượng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(LĐTĐ) UBND phường Việt Hưng cho biết, đến nay, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường Việt Hưng đã hoàn thành, đạt kết quả cả về tiến độ và chất lượng điều tra.

Sẵn sàng cho giờ "G" cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Đan Phượng: Triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thanh Xuân: Triển khai Kế hoạch Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Theo kết quả bảng thống kê, phường Việt Hưng hiện có 43 địa bàn điều tra (trong đó 41 địa bàn điều tra dân cư và 2 địa bàn đặc thù) với gần 6.000 hộ dân cư và gần 22.000 người được lập bảng kê.

Lãnh đạo phường và điều tra viên tiến hành lấy thông tin về dân số và nhà ở tại hộ gia đình thuộc Tổ 3 phường Việt Hưng

Để công việc tổng điều tra dân số và nhà ở được thuận lợi, trước đó, UBND phường Việt Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường.

Ông Đinh Quang Luận - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra phường Việt Hưng cho biết: Để đảm bảo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 thực hiện thành công, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra; bám sát địa bàn được phân công thực hiện kiểm tra; giám sát, hỗ trợ các điều tra viên thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là những ngày đầu ra quân; triển khai tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân thông qua nhiều hình thức như áp phích, panô, khẩu hiệu; tổ chức các buổi tuyên truyền, các cuộc họp ở cộng đồng dân cư...

Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tất cả các công đoạn của Tổng điều tra lần này đều được ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể, trên phạm vi toàn phường, 100% địa bàn điều tra đều sử dụng thiết bị di động để thu thập thông tin. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng thông tin thống kê thông qua quá trình kiểm tra tự động logic của phiếu điều tra, giám sát quá trình điều tra viên thống kê đến hộ dân cư để phỏng vấn và minh bạch thông tin trong quá trình duyệt số liệu; từ đó sẽ rút ngắn quá trình xử lý thông tin...  

Bên cạnh điều tra toàn bộ nhằm thu thập thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở của dân cư, Tổng điều tra năm 2019 còn thu thập các thông tin chuyên sâu về dân số, nhân khẩu học, nhà ở, tình trạng việc làm, sức khỏe... thông qua các phiếu điều tra mẫu nhằm đảm bảo tính đại diện của các chỉ tiêu đến cấp quận, huyện, đồng thời giảm tải khối lượng công việc và tiết kiệm kinh phí Tổng điều tra. Trong cuộc Tổng điều tra lần này, phường đã thực hiện điều tra mẫu tại 12/43 địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Đinh Quang Luận cho biết, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này lần đầu tiên áp dụng cách thức mới. Do đó, Ban chỉ đạo phường đã yêu cầu mỗi điều tra viên thường xuyên cập nhật phần mềm CAPI và tuân thủ nghiêm các quy tắc nghiệp vụ đã được tập huấn để đảm bảo thu thập thông tin chính xác; các giám sát viên, thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra phường cần theo sát quá trình thu thập thông tin, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ điều tra viên, các tổ trưởng (giám sát) trong suốt quá trình thu thập và cập nhật phiếu tại địa bàn.

Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng cuộc Tổng điều tra, UBND phường cũng tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất tại địa bàn được phân công phụ trách để nắm tình hình. Cuối mỗi ngày điều tra, kiểm tra lại thông tin hộ đã phỏng vấn, phát hiện các sai sót để sửa chữa kịp thời, nếu cần thiết, phải quay lại hộ để xác minh và sửa chữa theo đúng quy định. Khi kết thúc điều tra cần soát xét trên bảng kê xem có còn hộ nào, người nào thuộc đối tượng điều tra của địa bàn mà chưa được điều tra phỏng vấn. Nếu có, phải tiến hành điều tra bổ sung.

“Ban chỉ đạo phường đặc biệt chú trọng cách làm cẩn thận và chính xác khi chỉ đạo cơ quan thường trực tiến hành in bảng kê từng hộ để điều tra viên đối chiếu về số nhân khẩu khi đi điều tra thực tế, do đó, đảm bảo hạn chế tối đa việc trùng hoặc sót thông tin”, Chủ tịch UBND phường Đinh Quang Luận cho biết.

 

B.D

Nguồn :