M
16:44 | 31/10/2018

Huyện Phú Xuyên

Đảm bảo công tác an ninh quốc phòng

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.  

dam bao cong tac an ninh quoc phong Huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho lao động nông thôn
dam bao cong tac an ninh quoc phong Hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
dam bao cong tac an ninh quoc phong Phú Xuyên tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC

Cụ thể, Huyện ủy đã ban hành nhiều văn ản chỉ đạo triển khai thự hiện, trong đó nổi bất là Chương trình số 06-CTr/HU của Huyện ủy khóa XXIII ngày 26/9/2011 về tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2011 – 2015; Chuong trình số 8-CTr/HU của Huyện ủy khóa XXIV ngày 8/1/216 về tăng cường quốc phòng an ninh, đảm ảo trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững và tăng cường. Hàng năm, huyện Phú Xuyên đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển, giao quân, đảm bảo về cả số lượng và chất lượng.

dam bao cong tac an ninh quoc phong
Huyện Phú Xuyên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ trên bản đồ và thực địa (Ảnh: HNP)

Bên cạnh đó, công tác ra quân huấn luyện, hội thi, hội thao được tổ chức tốt; thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3,4 và học sinh, sinh viên, chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện.

Huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra. Quan tâm chăm lo đến công tác hậu phương quân đội; thực hiện tốt hoạt động tri ân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Phú Xuyên trong nhiều năm qua được bảo đảm. Các lực lượng chức năng đã chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết tốt an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh trong tôn giáo; xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, bức xúc không để đột biến, bất ngờ, gây rối, phá hoại, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Qua đó kiềm chế, đẩy lùi các hoạt động của nhiều loại tội phạm…

Nhìn chung trong thời gian qu, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện co bản được đảm bảo, nhất là trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 220, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước, các này lễ, tết… Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn Thành phố.

Nguồn :