M
09:51 | 07/08/2018

Có hướng xử lý cụ thể đối với các dự án xã hội hóa giáo dục

Kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố Hà Nội cho thấy, hiện nay trên địa bàn thành phố còn 124 dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách chậm triển khai so với tiến độ phê duyệt.

tin nhap 20180807092646 Thúc đẩy xã hội hóa giáo dục
tin nhap 20180807092646 Hoàn thiện chính sách thúc đẩy xã hội hóa giáo dục mầm non

Nhiều đại biểu HĐND Thành phố đã chất vấn UBND Thành phố bằng văn bản về việc chậm trễ trên và đề nghị cần có hướng xử lý đối với các dự án nhà đầu tư cố tình không triển khai, hoặc chậm triển khai, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi các đại biểu HĐND Thành phố chất vấn, UBND Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư thúc đẩy tiến độ; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, thành phố có 140 dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có 39 dự án đã hoàn thành, 59 dự án đang triển khai trong tiến độ, 52 dự án chậm tiến độ (chiếm 34,8%). Nguyên nhân các dự án chậm tiến độ có cả khách quan và chủ quan. Về khách quan, một số dự án vướng mắc trong quy hoạch, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hoặc chưa có đường thi công xây dựng công trình.

Về chủ quan, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, dẫn đến nhà đầu tư gặp khó khăn trong thực hiện phương án thu xếp tài chính triển khai dự án... Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục giám sát đầu tư các dự án; giao thanh tra chuyên ngành một số dự án chậm tiến độ để báo cáo, đề xuất UBND Thành phố điều chỉnh tiến độ đối với các dự án chậm tiến độ do khách quan; quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư chưa triển khai công tác giải phóng mặt bằng, có mặt bằng nhưng chưa triển khai dự án, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, UBND Thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội kiểm tra, rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý và đề xuất xử lý cụ thể đối với từng dự án theo quy định của pháp luật...

Hoàng Phúc

Nguồn :