M
13:16 | 10/07/2018

Hoàn thiện chính sách thúc đẩy xã hội hóa giáo dục mầm non

Theo Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại kỳ họp thứ 5 về Luật Giáo dục (sửa đổi) và cuộc họp giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ngày 6/7, nhiều quy định liên quan đến giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, hệ thống cơ sở giáo dục đã được sửa đổi, bổ sung.

hoan thien chinh sach thuc day xa hoi hoa giao duc mam non Hãy giữ lại tuổi thơ cho con
hoan thien chinh sach thuc day xa hoi hoa giao duc mam non Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài
hoan thien chinh sach thuc day xa hoi hoa giao duc mam non Dự kiến xem xét, thông qua mức thu học phí đối với giáo dục mầm non

Trình bày báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về Luật Giáo dục (sửa đổi), đại diện Ban soạn thảo - Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT, cho biết, về giáo dục phổ thông, các ĐBQH đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể việc thực nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông.

hoan thien chinh sach thuc day xa hoi hoa giao duc mam non
Ảnh minh họa

Đề nghị bổ sung quy định về việc tự chủ đối với các trường phổ thông cho phù hợp với nhu cầu xã hội trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, các ĐBQH đề nghị chương trình giáo dục cần thống nhất toàn quốc, ngoài ra còn có chương trình giáo dục địa phương.

Đề nghị nghiên cứu quy định rõ cơ quan thẩm định chương trình giáo dục phần địa phương biên soạn; bổ sung quy định để địa phương biên soạn, những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội của địa phương để phù hợp với Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội; quy định cụ thể về việc lựa chọn sách giáo khoa, hội đồng thẩm định sách giáo khoa.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung những quy định mang tính nguyên tắc ngay trong Dự thảo Luật về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa; sách giáo khoa điện tử, học liệu.

Bổ sung quy định giao UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiên cụ thể của nhà trường.

Tài liệu giáo dục của địa phương phải đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương và được thẩm định bởi hội đồng cấp tỉnh và được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Bổ sung các nội dung về biên soạn sách giáo khoa đã được xác định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định cụ thể về Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục, sách giáo khoa gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học, có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các tổ chức có liên quan.

Hội đồng phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng. Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định. Bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định cụ thể việc thí điểm một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông.

Về các quy định liên quan đến giáo dục mầm non, đại diện Ban soạn thảo cho biết, các ĐBQH đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung quan trọng, cần thiết của giáo dục mầm non, xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc phát triển giáo dục mầm non. Hoàn thiện chính sách thúc đẩy xã hội hóa giáo dục mầm non; quan tâm hơn nữa đến giáo dục mầm non tại những vùng có khu công nghiệp, cụ thể hóa yêu cầu trường lớp cho con công nhân.

Báo cáo tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo cũng cho biết, về hệ thống cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục khác, các ĐBQH đề nghị quy định rõ hệ thống cơ sở giáo dục, các trường hợp chuyển đổi loại hình trường. Đề nghị xem lại quy định các viện nghiên cứu do Chính phủ thành lập được đào tạo trình độ tiến sĩ. Nên bổ sung quy định về việc phối hợp đào tạo các trình độ tiến sĩ giữa trường đại học và các viện nghiên cứu.

Xem xét, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 69 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật để phù hợp với Luật Người khuyết tật, thực hiện đúng công ước quốc tế về người khuyết tật. Bổ sung các quy định để bảo đảm quyền và nghĩa vụ học tập của người lớn, quy định rõ tên gọi các cơ sở giáo dục thường xuyên để Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện, tổ chức tạo cơ hội cho mọi người có điều kiện học tập.

H.Duy

Nguồn :