M
TIN MỚI NHẬN

Tag: xã hội hóa giáo dục -

Ranh giới xã hội hóa cho đầu tư và lạm thu rất mỏng manh

(LĐTĐ) Khi ngân sách nhà nước hạn chế thì việc huy động các nguồn lực xã hội một cách tự nguyện để đầu tư, nâng cao đảm bảo chất lượng giáo dục là chính đáng và hết sức cần thiết. Tuy nhiên, tại một số nơi đã chưa hiểu đúng và làm đúng pháp luật về xã hội hóa trong giáo dục dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp.

Có hướng xử lý cụ thể đối với các dự án xã hội hóa giáo dục

Kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố Hà Nội cho thấy, hiện nay trên địa bàn thành phố còn 124 dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách chậm triển khai so với tiến độ phê duyệt.

Thúc đẩy xã hội hóa giáo dục

Theo Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại kỳ họp thứ 5 về Luật Giáo dục (sửa đổi) tại phiên họp giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhiều quy định liên quan đến tài chính và học phí đã được Ban soạn thảo tiếp thu, sửa đổi.

    Trước         Sau