M
17:11 | 05/10/2016

Chuyển ngạch, bậc lương

(LĐTĐ) Hỏi: Tôi tốt nghiệp trung cấp xây dựng năm 2012, năm 2014 tôi được tuyển dụng vào làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước chuyên ngành xây dựng. Sau đó, tôi học đại học ngành xây dựng, năm 2016 tốt nghiệp. Vậy tôi có được chuyển ngạch bậc lương từ trung cấp lên ngạch, bậc lương đại học không? (Nguyễn Văn An - Kim Liên, Đống Đa)

chuyen ngach bac luong Quy định về an toàn thế nào đối với thiết bị, công nghệ?
chuyen ngach bac luong Quy định về sử dụng lao động chưa thành niên

Trả lời:

Doanh nghiệp nhà nước là đơn vị sự nghiệp công được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, biên chế, nhân sự. Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công thì đơn vị có quyền tự chủ trong việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, tiếp nhận, chuyển ngạch và quản lý viên chức, trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, công ty bạn căn cứ vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nếu vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt còn nhu cầu thì đơn vị xem xét, tổ chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với bạn theo quy định.

Luật sư Trịnh Khánh Toàn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :