M
13:50 | 31/12/2019

Chú trọng nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Theo báo cáo của 83/83 đơn vị, trong đó có 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; 20/20 Công đoàn ngành trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp công đoàn nỗ lực thực hiện, vượt mức chỉ tiêu đề ra.

chu trong nang cao chat luong cong doan co so Chuyển giao- tiếp nhận 6 CĐCS Chi cục Thuế huyện về trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố
chu trong nang cao chat luong cong doan co so Công đoàn Y tế Việt Nam thành lập Công đoàn cơ sở thứ 107
chu trong nang cao chat luong cong doan co so Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Giao ban công đoàn cơ sở quý IV

Vượt chỉ tiêu đề ra

Theo Báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến hết ngày 30/11/2019, cả nước đã kết nạp mới 758.284 đoàn viên công đoàn, đạt 156% chỉ tiêu năm 2019, nâng tổng số đoàn viên công đoàn cả nước lên 10.550.658 đoàn viên. Trong đó, khu vực Nhà nước có 3.053.726 đoàn viên; khu vực ngoài Nhà nước có 7.496.932 đoàn viên.

Một số đơn vị đạt số lượng phát triển đoàn viên cao, như: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh (118.649 đoàn viên), Bình Dương (50.108 đoàn viên), Đồng Nai (64.054 đoàn viên), Hải Phòng (48.632 đoàn viên), Hà Nội (35.117 đoàn viên), Hải Dương (23.873 đoàn viên)...

chu trong nang cao chat luong cong doan co so
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến phát thẻ cho đoàn viên công đoàn Long Biên tại lễ thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh: B.D

Số công đoàn cơ sở thành lập mới tính đến hết tháng 11/2019 là 5.212 công đoàn cơ sở, trong đó có 1.755 công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đạt 109% chỉ tiêu giao của năm 2019. Việc tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương pháp mới đã được các cấp công đoàn đẩy mạnh thực hiện, theo hướng giúp đỡ người lao động tự liên kết thành lập công đoàn cơ sở và thu được kết quả quan trọng.

Tính đến 30/11, đã có 51 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn đã vận động tuyên truyền phát triển được 1.930 công đoàn cơ sở, với 182.475 người lao động đăng ký gia nhập Công đoàn Việt Nam. Theo đó, đến hết tháng 11/2019, cả nước có 126.662 công đoàn cơ sở. Trong đó , khu vực Nhà nước có 72.445 công đoàn cơ sở; khu vực ngoài Nhà nước có 54.217 công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, đảm bảo thực chất.

Việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn tiếp tục được triển khai thực hiện, đạt kết quả bước đầu với 61.000 công đoàn cơ sở thực hiện việc cập nhật thông tin đoàn viên lên phần mềm, có hơn 1 triệu đoàn viên được cập nhật thông tin, trong đó có hơn 300.000 đoàn viên công đoàn được tiến hành đổi thẻ.

Đi liền với phát triển mới về số lượng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được quan tâm, thực hiện thường xuyên, nhất là bồi dưỡng theo chức danh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ mới tham gia hoạt động công đoàn từ sau đại hội công đoàn các cấp.

Tại Cà Mau, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức được 19 lớp cho 1.592 cán bộ công đoàn các cấp; tỉnh Bình Phước: Tổ chức 14 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 1.611 cán bộ công đoàn; Công đoàn Công an nhân dân: Tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” tại cơ sở và tổ chức chung kết Hội thi tại phía Bắc và phía Nam với sự tham gia của 30 đội tuyển.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay: Năm 2019, công tác giới thiệu, phát triển Đảng trong công nhân, viên chức, lao động được quan tâm. Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch số 40/KH-TLĐ ngày 20/5/2019 thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp công đoàn đã giới thiệu được 119.603 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Mặc dù công tác phát triển đoàn viên, vận động thành lập công đoàn cơ sở trong năm 2019 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, số đoàn viên phát triển mới đạt 156% chỉ tiêu năm 2019, tuy nhiên số công đoàn cơ sở lại giảm so với năm 2018 là 216 công đoàn cơ sở.

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sở dĩ có sự sụt giảm về công đoàn cơ sở là do trong năm 2019, trong khu vực hành chính chính, sự nghiệp nhà nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Do đó, trong khu vực này đã giảm 2.763 công đoàn cơ sở do sáp nhập, giải thể. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiều nơi thiếu về số lượng, hạn chế về kỹ năng tổ chức cho người lao động gia nhập và thành lập công đoàn nên còn lúng túng trong việc triển khai phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương pháp mới...

Phấn đấu phát triển mới 800.000 đoàn viên

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2020 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, phát huy kết quả công tác phát triển đoàn viên, năm 2020, Tổng Liên đoàn tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn quyết tâm tập trung phấn đấu phát triển mới 800.000 đoàn viên và thành lập được 2.102 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; giới thiệu 126.662 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; nhập thông tin 7.888.071 đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên...

Để đạt được chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp công đoàn cần tích cực gắn việc tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam với việc giải quyết, đáp ứng tốt nhất tâm tư, nguyện vọng của người lao động; lấy việc tìm hiểu, giải đáp thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động là yếu tố căn bản để người lao động thấy vai trò, tác dụng của tổ chức Công đoàn đối với đông đảo người lao động. Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, gắn với thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể.

Tổng Liên đoàn sẽ ban hành hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kế hoạch năm 2020; giao chỉ tiêu địa chỉ, danh sách cụ thể cần phát triển công đoàn cơ sở theo từng cấp công đoàn, đồng thời phân công cán bộ thực hiện để đảm bảo phát triển tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp có trên 25 lao động.

Đồng thời, năm 2020, tập trung đẩy mạnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách được giao trực tiếp làm nhiệm vụ phát triển đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; cán bộ công đoàn ở các công đoàn cơ sở mới thành lập hoặc mới được bầu sau đại hội, để nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Bảo Duy

Nguồn :