M
20:03 | 08/10/2019

Chủ động nắm bắt và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc

(LĐTĐ) Trong quý IV năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cần tiếp tục thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham mưu việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Từ đó, kịp thời nắm bắt và giải thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề dân sinh bức xúc từ cơ sở.

chu dong nam bat va giai quyet nhung van de dan sinh buc xuc Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị
chu dong nam bat va giai quyet nhung van de dan sinh buc xuc Tiếp tục làm tốt công tác Dân vận để góp phần xây dựng và bảo vệ Thủ đô giàu đẹp, bình yên
chu dong nam bat va giai quyet nhung van de dan sinh buc xuc Tăng cường giám sát các vấn đề dân sinh bức xúc
chu dong nam bat va giai quyet nhung van de dan sinh buc xuc
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Báo cáo về kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tại Hội nghị giao ban quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019, đồng chí Nguyễn Kim Hoàng – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết, trong quý III, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước.

Tiếp tục tập trung thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kết quả đã có 17/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo từ thiện, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác nắm bắt dư luận, tình hình, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân và phối hợp tham gia định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời, chưa phát huy tốt và trò của một số đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Việc định hướng dư luận, nhất là trên mạng xã hội còn hạn chế. Ở một số cơ sở, việc thực hiện các phong trào thi đua còn dàn trải, thiếu chiều sâu…

Tại Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019 diễn ra ngày 8/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trong quý IV năm 2019, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, chỉ đạo của Thành ủy để cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; tiếp tục thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, nhất là tham mưu việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, qua đó giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề dân sinh bức xúc từ cơ sở; triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân…

Mai Quý

Nguồn :