M
15:06 | 23/02/2020

Chồng tham gia bảo hiểm, có được hưởng trợ cấp thai sản một lần?

(LĐTĐ) Anh Trần Phúc Hưng (huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi và vợ tôi đều tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy, khi vợ tôi sinh con, tôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào, có được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu không?

chong tham gia bao hiem co duoc huong tro cap thai san mot lan Thủ tục hưởng chế độ thai sản
chong tham gia bao hiem co duoc huong tro cap thai san mot lan Hai mức đóng bảo hiểm xã hội, hưởng chế độ thai sản theo mức nào?
chong tham gia bao hiem co duoc huong tro cap thai san mot lan Đi làm trước thời hạn, có được hưởng trợ cấp thai sản?

- Vấn đề anh hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Tại Khoản 2, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 5 ngày làm việc;

b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Về việc hưởng khoản trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu, Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: "Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con".

Như vậy, nếu cả hai vợ chồng anh cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì anh chỉ được hưởng chế độ nam nghỉ làm khi vợ sinh con theo Khoản 2, Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

B.D

Nguồn :