M
09:56 | 12/10/2017

Công tác thông tin tuyên truyền

Cầu nối giữa đại biểu HĐND với cử tri, nhân dân

Sáng nay 12/10, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực HĐND thành phố với thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý III/2017 và thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội”. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

tin nhap 20171012093509 HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên giải trình về thu gom, xử lý chất thải, quản lý hồ nước
tin nhap 20171012093509 Cần giám sát phân bổ tiền, hàng đúng người, đúng đối tượng
tin nhap 20171012093509
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị

Cùng dự và điều hành hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành; các phòng, ban cơ quan: Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và Hà Nội...

Tại hội nghị ông Lê Minh Đức, Chánh văn phòng HĐND TP khẳng định thông tin tuyên truyền đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của HĐND các cấp. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng do HĐND quyết nghị được truyền tải đến cử tri và nhân dân một cách kịp thời, đầy đủ và nhanh chóng. Đồng thời tạo điều kiện để nhân dân thực hiện giám sát hoạt động chấp hành pháp luật nói chung, nghị quyết HĐND nói riêng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, công dân trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng thông qua công tác tuyên truyền, cử tri và nhân dân theo dõi được các hoạt động kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của HĐND các cấp; hiểu được chức năng, vai trò, nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND… giúp cho HĐND, đại biểu HĐND trở nên gần gũi hơn, thực hiện tốt hơn vai trò và trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng thời, thông qua công tác thông tin tuyên truyền, HĐND nắm bắt được những thông tin từ phản ảnh, kiến nghị của nhân dân về thực tiễn mọi mặt của đời sống xã hội; những phản hồi tích cực, tiêu cực về tác động của các nghị quyết, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã ban hành. Từ đó, HĐND có cơ sở để điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách, mục tiêu, giải pháp đảm bảo sát thực, hợp lòng dân. Chính vì vậy, thông tin tuyên truyền chính là phương tiện quan trọng và là cầu nối giữa đại biểu HĐND với cử tri, nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND Thành phố xác định công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND nên đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Thường trực HĐND đưa ra 7 giải pháp. Trong đó các cấp HĐND TP cần tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm, tích cực chỉ đạo và thực hiện đồng bộ giải pháp như:

Đổi mới hình thức cung cấp thông tin các hoạt động của HĐND, trong đó tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm hiện đại để truyền tải thông tin giúp đại biểu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tiếp tục nâng cao chất lượng cũng như đa dạng hình thức thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND trên các cổng, trang thông tin điện tử.

Tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, nhất là Văn phòng với các cơ quan thông tấn, báo chí. Có cơ chế thông tin và cung cấp thông tin cụ thể, nhằm giúp các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin về các hoạt động, trong đó có hoạt động giám sát của HĐND để tuyên truyền kịp thời, đầy đủ.

Phối kết hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Thành phố để thực hiện các chuyên trang, chuyên mục chuyên đề về HĐND các cấp của thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội để thực sự là kênh giao tiếp quan trọng giữa đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố với cử tri và nhân dân.

Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên tại HĐND các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan để có được nguồn thông tin trực tiếp từ cơ sở gửi đăng tải trên hệ thống các Trang, Cổng giao tiếp điện tử của các đơn vị và trên hệ thống báo chí của Thủ đô và cả nước.

Đặc biệt xem xét các hình thức thông tin, phản ánh một cách nhanh chóng đối với các vấn đề “nóng” trong dư luận về kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong đó nêu bật vai trò của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc giải quyết vấn đề.

Tại hội nghị các đại biểu ở hội trường, và các điểm cầu quận, huyện, thị xã cũng đã thảo luận sôi nổi về công tác thông tin tuyên truyền trong đó đưa ra các cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được thực hiện và giải pháp trong thời gian tới.

Nguồn :