M
08:08 | 24/07/2018

10 năm mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội:

Các Nghị quyết của HĐND Thành phố góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Ngay sau khi hợp nhất (tháng 8/2008), thành phố (TP) Hà Nội giải quyết một khối lượng công việc lớn và khó. HĐND TP đã ban hành nhiều nghị quyết thường kỳ và chuyên đề theo đúng quy định của pháp luật để hợp nhất các cơ chế, chính sách thuộc tất cả các lĩnh vực và giám sát việc thực hiện để vừa đảm bảo sự ổn định vừa đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

dot pha kinh te nho cac nghi quyet Tập trung giám sát 3 nội dung chính
dot pha kinh te nho cac nghi quyet Giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri

Nghị quyết đi vào cuộc sống

Trong 10 năm qua, đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách, HĐND TP ban hành tổng số 107 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết về quy hoạch, 35 nghị quyết về cơ chế, chính sách; ban hành 59 loại phí, lệ phí đúng thẩm quyền. Nhiều nghị quyết HĐND TP đã đi vào cuộc sống, tạo sự đột phá trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đặc biệt các nghị quyết thông qua Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 17 nghị quyết quy định chi tiết triển khai Luật Thủ đô; 06 nghị quyết cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; 3 nghị quyết về cơ chế phân cấp quản lý kinh tế-xã hội và phân cấp nguồn thu-nhiệm vụ chi của 2 kỳ kế hoạch 5 năm; 3 nghị quyết về chương trình mục tiêu TP; 3 nghị quyết về kế hoạch đầu tư công… đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiều thành tựu nổi bật trong 10 năm qua của Thủ đô.

dot pha kinh te nho cac nghi quyet
Thường trực HĐND TP họp phiên giải trình về việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử và quản lý lễ hội

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, trong 10 năm qua, HĐND TP đã ban hành 40 nghị quyết. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2011- 2016 HĐND TP đã ban hành 9 nghị quyết về công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực và 4 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Các nghị quyết do HĐND TP ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đều là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Các nghị quyết đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành chủ động tổ chức thực hiện những cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô; đồng thời tăng cường quản lý, đầu tư, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, và góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội chung của Thủ đô và đất nước.

Về lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, từ 01/8/2008 đến nay, Thường trực, các Ban HĐND đã tham mưu HĐND TP ban hành 22 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị. Qua giám sát, khảo sát lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị cho thấy các nghị quyết của HĐND TP ban hành đã được UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện và đã đạt kết quả khá tích cực.

Công tác quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan, xây dựng đô thị và bảo tồn văn hóa được thực hiện khá hiệu quả thông qua việc thực hiện 3 Nghị quyết của HĐND TP. Công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường được triển khai khá hiệu quả và thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Công tác phát triển và quản lý giao thông vận tải được TP tập trung triển khai thực hiện thông qua việc thực hiện lập các đồ án quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhiều dự án, công trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải được ưu tiên đầu tư đã hoàn thành như: Cầu Nhật Tân, nhà ga T2 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài…

Công tác quốc phòng, an ninh là một trong những nhiệm vụ quan trọng được TP tập trung chỉ đạo ngay từ những ngày đầu hợp nhất. Hàng năm HĐND TP đã kịp thời ban hành các nghị quyết kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong đó đều nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

Trong công tác đối ngoại, HĐND TP đã giữ mối liên hệ chặt chẽ với HĐND các tỉnh, TP trong nước; tham gia các hoạt động thường kỳ với Thường trực HĐND các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ, đăng cai tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ tổ chức năm 2017 tại Hà Nội. Hàng năm, theo chương trình công tác, Thường trực HĐND TP đã quan tâm tới hoạt động đối ngoại, tổ chức các đoàn đi làm việc, trao đổi công tác với các tỉnh, thành phố để trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của các tỉnh bạn theo chương trình đối ngoại chung của TP.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

Đặc biệt để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, Đảng đoàn HĐND TP đã tập trung làm tốt công tác tham mưu để Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 19/10/2012 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2011-2016”.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực HĐND TP đã xây dựng 14 chuyên đề toàn khóa kết hợp với tổ chức hội nghị giao ban hàng quý với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã để trao đổi về các nội dung của Đề án 04. Bước sang nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục thực hiện Đề án 04 cùng với những quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Đảng đoàn HĐND TP đã chủ động công tác nhân sự cho khóa XV đảm bảo đúng quy định pháp luật...

Hoạt động kỳ họp của HĐND các cấp TP cũng có nhiều cải tiến, đổi mới, theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đê quan trọng của Thủ đô. Hoạt động giám sát của HĐND có sự chuyển biến tích cực ở tất cả các cấp HĐND. Nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực, các Ban HĐND TP đã tổ chức được 97 cuộc giám sát, trong đó có 23 cuộc giám sát của Thường trực và 74 cuộc giám sát của các Ban. Qua giám sát, nhiều vấn đề đã được phát hiện và giải quyết kịp thời.

Nét mới trong hoạt động giám sát của nhiệm kỳ này là Thường trực HĐND tổ chức các phiên giải trình, đây là hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp. Qua giám sát của thường trực HĐND TP cho thấy, với sự chỉ đạo của cấp ủy, Đảng, chính quyền các cấp TP kết hợp sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động giám sát của HĐND các cấp đã góp phần tháo gỡ khó khăn nhiều vẩn đề lớn của TP và các địa phương, đồng thời thấy rõ trách nhiệm, tính chủ động, nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết hàng năm của HĐND các cấp.

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp TP đã không ngừng nâng cao về chất lượng và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đối tượng, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri được mở rộng. Thời gian tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri biết và đến dự.

Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tổng hợp phân loại kịp thời và chuyển đến các cơ quan liên quan trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp. Một số nội dung nổi cộm đề nghị UBND cùng cấp trả lời tại kỳ họp. Đối với những vấn đề cụ thể, Thường trực HĐND có văn bản hoặc tổ chức đoàn giám sát các cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri theo từng vấn đề, từng nội dung theo quy định của pháp luật.

Từ kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực có thể thấy vai trò, vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị của TP ngày càng phát huy và nâng cao; các Nghị quyết do HĐND TP ban hành đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách lớn của Đảng, phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống; góp phần to lớn vào thắng lợi chung của TP trong 10 năm qua.

TrầnVũ

Nguồn :