M
11:26 | 16/01/2018

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải:

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã làm tốt công tác chăm lo cho NLĐ

Sáng nay 16/1/2018), LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Báo LĐTĐ xin đăng nguyên văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư.:

cac cap cong doan thu do da lam tot cong tac cham lo cho nld Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI)
cac cap cong doan thu do da lam tot cong tac cham lo cho nld Nắm chắc thời cơ, tạo thế và lực mới cho Hà Nội
cac cap cong doan thu do da lam tot cong tac cham lo cho nld Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Hôm nay, tôi rất vui dự Hội nghị Tổng kết năm 2017; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018 của Liên đoàn lao động Thành phố. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi gửi tới các đồng chí Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, quý vị đại biểu dự Hội nghị, qua các đồng chí, gửi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

cac cap cong doan thu do da lam tot cong tac cham lo cho nld
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thưa các đồng chí!

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XVI Đảng bộ Thành phố, với sự cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng nhân dân của Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế của Thủ đô.

Những kết quả đạt được của Thành phố trong năm 2017, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đánh giá cao sự đóng góp hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Thưa các đồng chí,

Qua công tác chỉ đạo, nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị đã khẳng định hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô năm 2017 đã có những kết quả nổi bật, tiêu biểu là:

(1) Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các nhiệm vụ chính trị của Thành phố đặt ra trong năm 2017, Liên đoàn Lao động Thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát, hướng về cơ sở; đã triển khai có hiệu quả các chương trình của Thành ủy; chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố. Đội ngũ CNVC và người lao động đã phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

(2) Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất. Phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động. Đặc biệt, đã tổ chức hiệu quả Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với công nhân lao động, chủ doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và chế xuất; đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị Thành phố kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; giải quyết các vụ ngừng việc tập thể, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động theo đúng quy định.

(3) Tổ chức công đoàn các cấp tích cực vận động công nhân viên chức lao động tham gia tốt các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, gắn với việc tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”, thực hiện tốt chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017”; tuyên truyền vận động thực hiện 02 Quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và nơi công cộng; nhân rộng mô hình hoạt động của các “Cụm Văn hóa thể thao”, “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, “Tổ tự quản công nhân khu nhà trọ”. Chủ động tham mưu với cấp ủy và làm tốt việc thăm hỏi, trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm giải quyết cho công nhân lao độngvay vốn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, kịp thời, hiệu quả.

cac cap cong doan thu do da lam tot cong tac cham lo cho nld
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ thành phố.

(4) Thực hiện Thông tri số 10-TT/TU ngày 30/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động các cấp đã tham mưu và tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở đúng tiến độ, thời gian; chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 16. Cũng trong năm 2017, các cấp công đoàn đã thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy, đã thành lập được 561/400 CĐCS (đạt 140,25%), kết nạp 47.515/45.000 đoàn viên (đạt 105,59%).

Với những kết quả đạt được, Liên đoàn Lao động Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tôi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn Thủ đô; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí,

Năm 2018 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; năm đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị, đồng thời là năm các cấp ủy triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết TW6 khoá 12 của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Năm 2018, Thành phố đã lựa chọn chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Với tinh thần phát huy những kết quả đạt được, chủ động có kế hoạch khắc phục 6 nhóm hạn chế còn tồn tại trong hoạt động công tác công đoàn năm 2017. Tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và quan tâm một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, các cấp công đoàn cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân viên chức, lao động Thủ đô, nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức công đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tự giáchọc tập, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật trong lao động, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển.

Các tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động của Thành phố đó là: thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nếp sống văn minh, cụ thể là việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và nơi công cộng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, gắn với việcđẩy mạnh thực hiện xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện tốt việc xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Hai là, các cấp công đoàn phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Mỗi cấp công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của công nhân viên chức lao động; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, đề xuất giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân lao động, không để phát sinh điểm nóng; tổ chức tốt việc ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết các tranh chấp lao động, chú trọng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để công nhân lao động thực hiện được quyền làm chủ của mình; khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân viên chức lao động của Thủ đô, đóng góp vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2018, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ba là, tập trung công tác tham mưu và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ 16, trong đó cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội; đề ra được những giải pháp đột phá trong tổ chức và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII nhằm sắp xếp bộ máy tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; trước mắt, tổ chức công đoàn các cấp triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo, phục vụ người lao động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư và văn bản số 821 ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, sự chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền Thành phố, sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ công nhân viên chức lao động cùng với sự nỗ lực vượt bậc của tổ chức Công đoàn, nhất định đội ngũ công nhân viên chức lao động, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tích hơn nữa, luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.

Một lần nữa xin chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải

Nguồn :