M
15:12 | 18/08/2018

10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW:

Bài cuối: Nâng cao chất lượng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW được Hà Nội xác định là bên cạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phải hết sức quan tâm, củng cố những tổ chức cơ sở đảng còn yếu kém, đồng thời làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị của nhân dân… Những nhiệm vụ này đã được Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa bằng việc ban hành Chỉ thị 15 và Nghị quyết 15.

bai cuoi nang cao chat luong giai quyet cac van de dan sinh buc xuc ​Thiếu tướng Đoàn Duy Khương: Tuyệt đối không để đối tượng chống đối lợi dụng
bai cuoi nang cao chat luong giai quyet cac van de dan sinh buc xuc Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
bai cuoi nang cao chat luong giai quyet cac van de dan sinh buc xuc Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phong trào quần chúng

Chuyển biến rõ nét

Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU đã tạo ra một sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất của người đứng đầu và cấp ủy trong việc coi trọng sự lãnh đạo gắn với giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc, giải quyết quyền lợi của người dân từ cơ sở… Từ đó giúp Thành phố hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền Thành phố.

bai cuoi nang cao chat luong giai quyet cac van de dan sinh buc xuc
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp công dân định kỳ

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, tổ chức cơ sở Đảng là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách cũng như những nhiệm vụ chính trị mà Thành phố giao cho. Việc Thành phố có thực hiện tốt hay không, có được sự vào cuộc ủng hộ của người dân hay không chính là từ cơ sở. Những vấn đề phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô cũng nảy sinh bắt đầu từ cơ sở.

Xuất phát từ nhận thức đó, ngày 16/12/2016, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”. Tiếp đó, ngày 4/7/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Đây là 2 Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Thành ủy mà quá trình triển khai có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Trong hơn 1 năm qua, Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy đã được các tổ chức, cơ quan, đơn vị của thành phố và các quận, huyện, thị ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện. Các đơn vị đã tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc, phân công nhiệm vụ, có lộ trình giải quyết cụ thể; nâng cao nhận thức của các cấp ủy về sự cần thiết của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, gắn với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Cụ thể, ngoài 200 vụ việc theo Báo cáo số 102-BC/BTCTU ngày 2/6/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy, các quận, huyện, thị xã đã chủ động rà soát, chỉ ra 326 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự. Đến nay, đã có 88/200 vụ việc được giải quyết xong (trong đó 5 quận, huyện báo cáo đã giải quyết xong các vụ việc, gồm: Cầu Giấy, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Thường Tín); đã giải quyết xong 169/326 vụ việc phức tạp các quận, huyện tự rà soát năm 2017, đồng thời giải quyết xong 12/35 vụ việc phức tạp tự rà soát bổ sung trong 6 tháng đầu năm 2018. Toàn Thành phố cũng củng cố, kiện toàn được 97/117 tổ chức cơ sở đảng (đạt 82,9%), trong đó năm 2017 củng cố được 49 tổ chức cơ sở đảng và 6 tháng đầu năm củng cố được 48 tổ chức cơ sở đảng.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn thành phố đã giảm tới 43,9%. Trong đó, có hai địa bàn mà số lượng giảm rất đáng kể, cụ thể, cấp huyện giảm 45,1% và đặc biệt cấp xã giảm tới 57,1%. Từ con số này có thể khẳng định, các cấp ủy cơ sở đã hết sức chú trọng triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU, nắm được tâm tư của người dân ngay từ cơ sở.

Củng cố, kiện toàn phải bền vững

Bên cạnh những kết quả trên, tại Hội nghị sơ kết 1 năm Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội vừa qua, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, một số vụ việc, một số tổ chức cơ sở đảng trong thời gian qua tuy đã được giải quyết, củng cố, đạt được kết quả bước đầu, tình hình tạm thời ổn định, nhưng chưa giải quyết được tận gốc, nên chưa đạt được yêu cầu phải bền vững, giữ được năng lực lãnh đạo trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại các cấp ủy còn thiếu thực chất, chưa sát với thực tế, còn biểu hiện hình thức, nể nang; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp tiến độ còn chậm…

Từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, dự và phát biểu chỉ đạo về công tác này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, ngành của Thành phố tiếp tục coi "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Thành phố cùng với các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã có giải pháp để củng cố, kiện toàn cơ sở đảng yếu kém; giải quyết dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, những vấn đề dân sinh bức xúc. Các đồng chí lãnh đạo từ Thành phố tới cơ sở bố trí nhiều thời gian hơn cho công tác tiếp công dân theo quy định; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có tính chất chây ỳ, kéo dài.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp, những nơi có những vấn đề dân sinh, bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung khiếu kiện đông người.

Nâng lên tầm cao mới

Từ thực tiễn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm quý. Trong đó, phải tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng Đảng; quá trình xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh. Ngoài ra, phải không ngừng nâng cao nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người cấp ủy, chính quyền các cấp.

Những kết quả trong 10 năm qua là tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu cao hơn. Trước mắt là thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với mục tiêu đến năm 2021, Hà Nội phải giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp. Đồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện việc nhất thể hóa một số chức danh như: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã; sáp nhập Văn phòng HĐND thành phố và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố…

Hà Nội cũng được Trung ương giao thí điểm xây dựng cơ chế quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận. Đây là nhiệm vụ mới và khó, song Thành phố đã thực hiện rất bài bản, từ việc thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, tổ chức khảo sát thực tế đến xây dựng Đề án thí điểm để báo cáo Trung ương trong quý 4-2018.

Ngoài ra, Hà Nội tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW gắn với Chương trình số 01 của Thành ủy, với những yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”…

Nguyễn Công - Lương Toàn

Nguồn :