M
16:04 | 17/10/2015

Tổ chức công đoàn có bao nhiêu cấp?

Hỏi: Xin luật sư cho biết, hệ thống tổ chức của công đoàn có mấy cấp và gồm những cấp nào?. Lê Thanh Thủy (Trần Duy Hưng, Hà Nội)

Quyền của người sử dụng lao động?
Điều kiện gia nhập tổ chức công đoàn?

Trả lời: 

Theo quy định tại điều 7 Luật Công đoàn năm 2012 thì, hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cơ sở được tổ chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, theo điều 9 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 3/7/2013) có quy định: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức thống nhất có các cấp cơ bản sau đây:

-  Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương (sau đây gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương).

- Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công đoàn ngành địa phương; công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công đoàn Tổng công ty và một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác (sau đây gọi chung là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở).

- Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn (sau đây gọi chung là Công đoàn cơ sở).

Luật sư Trịnh Khánh Toàn 
(Đoàn luật sư TP Hà Nội)

 

Nguồn :