Tháo “điểm nghẽn” cơ chế

(LĐTĐ) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế- xã hội, ngày 14/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện gửi 10 bộ trưởng về việc rà soát một số luật, văn bản pháp luật để kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” để phát triển.
Xây dựng cơ chế tạo động lực cạnh tranh Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cũng cần sự liêm chính

29 luật có quy định chồng chéo, vướng mắc phải rà soát

Công điện của Thủ tướng gửi đến 10 bộ trưởng gồm: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Tháo  “điểm nghẽn” cơ chế
Tranh minh họa

Công điện nêu rõ, kết quả rà soát kiến nghị của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nêu cụ thể những vướng mắc, khó khăn do các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế thuộc các lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Các vướng mắc này liên quan đến 79 luật, 3 Nghị quyết của Quốc hội, 188 Nghị định, 20 Quyết định của Thủ tướng và 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ. Qua tổng hợp, rà soát của Văn phòng Chính phủ có một số nội dung cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ngay để tháo gỡ vướng mắc quy định trong 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 10 bộ, ngành nói trên.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 7 luật: Đầu tư, Đầu tư công, Quy hoạch, Doanh nghiệp, Đấu thầu, Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác công tư (PPP). Bộ Tài chính có 6 luật, gồm: Ngân sách Nhà nước; Phí, lệ phí; Quản lý sử dụng tài sản công; Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Dự trữ quốc gia. Bộ Công Thương có Luật Điện lực. Bộ Tài nguyên và Môi trường có 2 luật: Khoáng sản, Bảo vệ môi trường. Bộ Xây dựng có 5 luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản, Kiến trúc. Bộ Giao thông Vận tải có 2 luật: Đường sắt, Hàng không Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Luật Lâm nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông có Luật giao dịch điện tử Bộ Tư pháp có 2 luật: Công chứng, Đấu giá tài sản Bộ Nội vụ có 2 luật: Tổ chức chính quyền địa phương, Tổ chức Chính phủ

Các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát...

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 7 luật: Đầu tư, Đầu tư công, Quy hoạch, Doanh nghiệp, Đấu thầu, Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác công tư (PPP). Bộ Tài chính có 6 luật, gồm: Ngân sách Nhà nước; Phí, lệ phí; Quản lý sử dụng tài sản công; Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Dự trữ quốc gia. Bộ Công Thương có Luật Điện lực. Bộ Tài nguyên và Môi trường có 2 luật: Khoáng sản, Bảo vệ môi trường. Bộ Xây dựng có 5 luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản, Kiến trúc. Bộ Giao thông Vận tải có 2 luật: Đường sắt, Hàng không Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Luật Lâm nghiệp.Bộ Thông tin và Truyền thông có Luật giao dịch điện tử Bộ Tư pháp có 2 luật: Công chứng, Đấu giá tài sản Bộ Nội vụ có 2 luật: Tổ chức chính quyền địa phương, Tổ chức Chính phủ.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn", huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong điều kiện đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực cho công tác rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình. Trên tinh thần tập trung cao nhất, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung ngay các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, thuế, phí, xây dựng... quy định tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý của 10 bộ.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, bổ sung trong đề nghị xây dựng luật sửa đổi các luật trước ngày 22/8, Bộ Tư pháp trình Chính phủ trước ngày 30/8 để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ hai, họp tháng 10 này cho ý kiến. Với các kiến nghị còn lại của địa phương về việc sửa đổi, bổ sung quy định trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, giao Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, cơ quan ngang bộ để tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu, nhiệm vụ này hoàn thành trong quý 3 năm 2021. Các bộ, cơ quan ngang bộ gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Tư pháp trước ngày 5/10 (trong đó nêu rõ những nội dung đã đề xuất sửa đổi, bổ sung; đối với những nội dung không sửa đổi, bổ sung phải giải trình rõ lý do không sửa đổi) để Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ trước ngày 15/10/2021.

Hy vọng tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng

Theo cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, liên quan đến cơ chế, chính sách về luật pháp hiện nay đang vướng mắc 2 vấn đề cần tháo gỡ, đó là: Nội dung, quy định của một số luật chồng chéo nhau, dẫn đến mỗi bộ quy định một kiểu, gây khó khăn cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ nữa các đạo luật, luật ban hành thời gian qua đa số đều là luật khung, nên khi luật ban hành vẫn khó triển khai vì phải chờ Nghị định hướng dẫn ban hành của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành.

Trước thời điểm ban hành Công điện gửi 10 Bộ trưởng, Thủ tướng cũng đã đề nghị Bộ Xây dựng xem xét một số quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét… liên quan đến vấn đề xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Trước thời điểm ban hành Công điện gửi 10 Bộ trưởng, Thủ tướng cũng đã đề nghị Bộ Xây dựng xem xét một số quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét… liên quan đến vấn đề xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Hai bất cập trên như “vòng kim cô” dẫn đến thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, đã có không ít câu chuyện của người dân, doanh nghiệp, thậm chí địa phương lên Trung ương để giải quyết công việc, đến gõ cửa cơ quan A thì bảo chưa đủ phải sang cơ quan B xem xét, đến cơ B lại đẩy sang cơ quan C… cứ thế lòng vòng cả tháng mà công việc chưa xong. Cũng theo ý kiến các doanh nghiệp, hiện tại mới chỉ có lĩnh vực liên quan đến đăng ký kinh doanh là thông thoáng nhất, nhanh nhất còn lại vẫn khá phức tạp.

Bởi thế, việc Thủ tướng gửi Công điện đến 10 Bộ trưởng yêu cầu rà soát các luật, văn bản quy phạm pháp luật còn có những điểm chưa hợp lý, chồng chéo quy định… nhanh chóng gửi đến Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ, để Chính phủ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ Hai diễn ra vào tháng 10 tới là thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp và phụng sự Nhân dân./.

H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh "đếm ngày" mở cửa trở lại

Ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh "đếm ngày" mở cửa trở lại

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 ngày nữa thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở cửa hoạt động một số ngành nghề, đây là tin vui không chỉ với các doanh ...
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can trong vụ nâng khống giá cây xanh

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can trong vụ nâng khống giá cây xanh

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Công an cho hay, ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong vụ ...
Chính sách học phí năm học 2021- 2022: Nhà trường và phụ huynh đều vui mừng

Chính sách học phí năm học 2021- 2022: Nhà trường và phụ huynh đều vui mừng

(LĐTĐ) Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo ...
Các chốt phòng dịch kiểm soát gần 21.000 lượt người ra, vào Hà Nội

Các chốt phòng dịch kiểm soát gần 21.000 lượt người ra, vào Hà Nội

(LĐTĐ) 24 giờ qua, Hà Nội đã duy trì 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố; các lực lượng chức năng đã kiểm soát 14.642 lượt ...
Ngày 27/9, Hà Nội có 4 ca mắc mới Covid-19

Ngày 27/9, Hà Nội có 4 ca mắc mới Covid-19

(LĐTĐ) Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12h đến 18h ngày 27/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ...
Xét xử phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ: Công ty Mai Phương đề nghị bồi thường 13 tỷ thay Trịnh Xuân Thanh

Xét xử phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ: Công ty Mai Phương đề nghị bồi thường 13 tỷ thay Trịnh Xuân Thanh

(LĐTĐ) Tại phiên tòa ngày 27/9, ông Kiều Đào Lâm - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương (Công ty Mai Phương) đã bất ngờ đề nghị được đứng ...
Ngày 27/9, số bệnh nhân khỏi bệnh nhiều hơn số ca mắc mới Covid-19

Ngày 27/9, số bệnh nhân khỏi bệnh nhiều hơn số ca mắc mới Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 ngày 27/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.362 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có 4.134 ca, tiếp đó là ...

Tin khác

Xây dựng sai giấy phép sửa chữa, cải tạo có thể bị phạt đến 350 triệu

Xây dựng sai giấy phép sửa chữa, cải tạo có thể bị phạt đến 350 triệu

Hành vi xây dựng sai phép, trái phép so với giấy phép sửa chữa, cải tạo, mức xử phạt cao nhất lên đến 350 triệu đồng.
Điều kiện để người nước ngoài đầu tư bất động sản ở Việt Nam

Điều kiện để người nước ngoài đầu tư bất động sản ở Việt Nam

Cá nhân là người nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
Hà Nội kiến nghị sửa luật để gỡ vướng trong cấp phiếu lý lịch tư pháp

Hà Nội kiến nghị sửa luật để gỡ vướng trong cấp phiếu lý lịch tư pháp

(LĐTĐ) Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người có án tích được quy định là 15 ngày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quy định này quá ngắn, nhất là với những trường hợp công dân có nhiều án tích và Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp lại chưa cập nhật đầy đủ thông tin, dẫn đến việc giải quyết thủ tục này bị chậm trễ...
Tiềm ẩn rủi ro nhiều người đứng tên trên một sổ đỏ

Tiềm ẩn rủi ro nhiều người đứng tên trên một sổ đỏ

Tại nhiều địa phương, hiện nay xuất hiện hình thức mua bất động sản dạng đồng sở hữu. Việc này dù pháp luật không cấm nhưng theo các chuyên gia, luật sư ẩn đằng sau đó có nhiều rủi ro lớn như rủi ro thanh khoản, rủi ro tách thửa hay việc quản lý nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là về quy hoạch, quản lý đô thị.
Trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông từ năm 2022

Trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông từ năm 2022

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022 đã quy định cụ thể các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm, trong đó có hành vi vi phạm giao thông.
Hiểu sai về bản sao chứng thực, gây lãng phí

Hiểu sai về bản sao chứng thực, gây lãng phí

(LĐTĐ) Nghị định 23/2015/NĐ-CP không quy định về thời hạn có hiệu lực của các bản sao được chứng thực và có thể hiểu bản sao chứng thực có giá trị pháp lý đến khi nào bản gốc bị thay đổi và không còn giá trị pháp lý.
Thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?

Thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?

(LĐTĐ) Trong số các nhóm đối tượng được cấp Giấy đi đường ở Hà Nội từ ngày 6/9 theo quy định mới, rất nhiều người nhóm 2, nhóm 6 băn khoăn về việc xác định thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?
Thời hạn sử dụng của 13 loại giấy phép lái xe hiện hành

Thời hạn sử dụng của 13 loại giấy phép lái xe hiện hành

Giấy phép lái xe bao gồm nhiều hạng và thời hạn sử dụng là khác nhau.
Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản

Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản

Chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho người khác tuy nhiên, cần đảm bảo các nguyên tắc theo quy định.
Hà Nội: Hơn 30.000 lượt phạm nhân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hà Nội: Hơn 30.000 lượt phạm nhân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(LĐTĐ) Thành phố đã tổ chức 288 buổi tuyên truyền PBGDPL tại 2 Trại Tạm giam của Công an thành phố với hơn 30.000 lượt phạm nhân. Các buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần.
Xem thêm
Phiên bản di động