M
08/05/2021 20:07

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giao thông vận tải

(LĐTĐ) Ngày 7/5, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BGTVT về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giao thông vận tải.

Ngành giao thông nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 Cấm đường, phân luồng trục 416 thị xã Sơn Tây để phòng, chống dịch Covid-19 Đảm bảo an toàn cho nhân viên phục vụ và hành khách xe buýt

Theo đó, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong những ngày vừa qua, đặc biệt liên tục xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước; nhằm tăng cường triển khai Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 2/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát tình hình thực tiễn, kinh nghiệm phòng, chống dịch trong thời gian qua;

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giao thông vận tải
Khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang được bố trí dán ở những nơi dễ thấy tại bến xe. Ảnh: Đinh Luyện

Bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải để rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực phụ trách theo tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình hiện nay.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chịu trách nhiệm và cá thể hóa trách nhiệm việc thực hiện phòng, chống dịch trong phạm vi, địa bàn quản lý; động viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để tập trung chống dịch hiệu quả…

Về hoạt động vận tải, đặc biệt là với hoạt động vận tải liên tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 của tỉnh quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh đi, đến địa bản tỉnh trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết.

Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất; đồng thời thông báo quyết định này đến các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành trình qua tỉnh hoặc địa bàn tỉnh (vùng có dịch) thì không được dừng, đỗ tại tỉnh hoặc địa bàn tỉnh (vùng có dịch) đó để đón, trả khách; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo vùng có dịch trên toàn tỉnh hoặc trên địa bàn thuộc tỉnh đến các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan để biết và phối hợp thực hiện…

Đinh Luyện

Nguồn :