Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ. Những kết quả đó sẽ tiếp tục được phát huy và phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty ổn định và phát triển.
Đại hội Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028: "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển" TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đại hội Công đoàn Khối các ban Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lần thứ II Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Văn Khê: Phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong tình hình mới

Vừa qua, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, đại diện Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
Đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt vai trò bảo vệ các quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn đã ký kết lại Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động với Ban Giám đốc Công ty và đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận.

Kiểm điểm lại 5 năm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Công ty đã nghiêm túc thực hiện tốt Luật Lao động như việc ký kết Hợp đồng lao động, thực hiện tốt việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của người lao động đã ký trong Hợp đồng lao động.

Việc xét duyệt khen thưởng, kỷ luật, tăng lương được thực hiện nghiêm túc, thông qua Hội đồng kỷ luật, Hội đồng khen thưởng, trong đó có sự tham gia của Ban Chấp hành Công đoàn và các trưởng bộ phận.

Công đoàn cũng luôn chủ động, kịp thời trong động viên, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên và gia đình khi ốm đau, có việc hiếu, hỷ; quan tâm chăm sóc sức khỏe y tế, đảm bảo sức khỏe tinh thần, giúp tái tạo năng lượng, hiệu quả nâng cao năng suất và chất lượng công việc nhằm hoàn thành tốt nhất mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Công đoàn còn chú trọng tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Công đoàn công ty đã mở rộng các đợt tuyên truyền giáo dục công nhân lao động và đoàn viên công đoàn tìm hiểu vị trí chức năng của tổ chức công đoàn, nâng cao niềm tự hào và nâng cao trách nhiệm để góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công đoàn luôn chú trọng tuyên truyền để cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước như: Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 100% cán bộ, nhân viên đã cam kết không tham gia vào các tệ nạn xã hội. 100% cán bộ, nhân viên và các tổ Công đoàn cam kết thực hiện cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá doanh nghiệp”.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội.

Các phong trào thi đua như xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”; xây dựng Công ty đạt chuẩn “Đơn vị văn hoá”; “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”; phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước đã phát triển sâu rộng trong toàn Công ty. Các phong trào thi đua đã phát huy tính sáng tạo của từng đoàn viên, thúc đẩy phát triển kinh doanh dịch vụ, cải thiện đời sống tinh thần, thu nhập của cán bộ, nhân viên.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công ty có 5 cá nhân được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi”; 9 cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 8 gia đình được biểu dương “Gia đình công nhân viên chức tiêu biểu” cấp quận.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên mới, Công đoàn cũng thường xuyên theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét phát triển đảng…

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động Công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty ổn định và phát triển.

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Một số chỉ tiêu Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ 2023-2028:

Vận động 100% đoàn viên, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt hội nghị cán bộ công nhân, viên chức, hội nghị người lao động hàng năm; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có hiệu quả.

Hàng năm phấn đấu từ 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đoàn viên hoàn thành xuất sắc; 100% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà ” trong đó có 20% đạt xuất sắc.

Phấn đấu 100% gia đình công nhân, viên chức, lao động đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” do Ủy ban nhân dân phường/xã nơi cư trú công nhận.

Vận động 100% đoàn viên Công đoàn hưởng ứng các phong trào thi đua.

Phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu thi đua “Công đoàn vững mạnh”…

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn huyện Phú Xuyên đổi mới, sáng tạo “hướng về cơ sở, vì người lao động”

Công đoàn huyện Phú Xuyên đổi mới, sáng tạo “hướng về cơ sở, vì người lao động”

(LĐTĐ) Ngày 1/6, Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trang trọng, với sự tham dự của 192 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

(LĐTĐ) Việc xây dựng Luật Viễn thông (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước trong hoạt động viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.
Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

(LĐTĐ) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với tỷ lệ 90,28 % đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
TP.HCM:  Ban hành quy trình phối hợp xử lý các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em

TP.HCM: Ban hành quy trình phối hợp xử lý các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em

(LĐTĐ) Để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục một cách nhanh chóng, chính xác, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ban hành quy trình nhằm chi tiết hóa cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành, cụ thể hóa trách nhiệm của các cá nhân, tập thể từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, quận, huyện đến các ngành; xử lý đồng bộ, nhanh chóng, nghiêm minh các vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại.
Hoài Đức: 109 hộ dân xã An Thượng được chi trả tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

Hoài Đức: 109 hộ dân xã An Thượng được chi trả tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Mới đây, 109 hộ gia đình, cá nhân xã An thượng có đất và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4 được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 5.
App EVNHANOI: Dễ dàng quản lý lượng điện tiêu thụ qua tính năng “Ước tính điện năng tiêu thụ của thiết bị”

App EVNHANOI: Dễ dàng quản lý lượng điện tiêu thụ qua tính năng “Ước tính điện năng tiêu thụ của thiết bị”

(LĐTĐ) Để tránh “méo mặt” khi nhận hóa đơn tiền điện lúc thời tiết chuyển mùa nắng nóng, khách hàng nên kiểm soát chỉ số tiêu thụ điện hằng ngày, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tránh lãng phí và rơi vào bậc thang giá cao.
Hà Nội: Khai mạc Tuần lễ mận, nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023

Hà Nội: Khai mạc Tuần lễ mận, nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023

(LĐTĐ) Tối 1/6, tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La, Trung Tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023.

Tin khác

Dự thảo Báo cáo đã đánh giá được toàn diện công tác của Công đoàn Viên chức Thành phố

Dự thảo Báo cáo đã đánh giá được toàn diện công tác của Công đoàn Viên chức Thành phố

(LĐTĐ) Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội đã góp ý Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V tại Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Quận ủy Nam Từ Liêm diễn ra phiên chính thức Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội được truyền trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
Để Công đoàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Để Công đoàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Tại Đại hội của một số Công đoàn cơ sở vừa được tổ chức gần đây, nhiều công đoàn viên đã có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đưa ra những giải pháp hữu ích để tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, đoàn viên và người lao động.
Phát huy vai trò của Công đoàn trong tham gia quản lý nhà nước

Phát huy vai trò của Công đoàn trong tham gia quản lý nhà nước

(LĐTĐ) Mới đây, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, với sự tham gia của 105 đoàn viên.
Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX

Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX

(LĐTĐ) Mới đây, Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tiến hành tại trụ sở Công ty.
Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Trường Quốc tế Sao Mai

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Trường Quốc tế Sao Mai

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Công đoàn Công ty Cổ phần Trường Quốc tế Sao Mai đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Hôm nay (22/3), Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức trong không khí long trọng, khách quan. Đại hội đã bầu ra 7 thành viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đổi mới hoạt động, chăm lo tốt nhất cho đoàn viên

Đổi mới hoạt động, chăm lo tốt nhất cho đoàn viên

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Ngôi sao Thiên Hà (trực thuộc LĐLĐ quận Đống Đa) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, sát cánh với người lao động

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, sát cánh với người lao động

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Thiện An Tây Hồ đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn Công ty Thoát nước Hà Nội: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Công ty Thoát nước Hà Nội: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 11/3, Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khóa XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra với sự tham dự của 150 đoàn viên công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động