M
30/01/2018 13:21

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố:

Phấn đấu trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng nay, 30/1/2018, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã tới dự. Đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực  LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

phan dau tren 98 dang vien hoan thanh tot nhiem vu Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
phan dau tren 98 dang vien hoan thanh tot nhiem vu Đại hội chi bộ phải là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ
phan dau tren 98 dang vien hoan thanh tot nhiem vu Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, cho biết, năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; Đảng ủy cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp động viên cán bộ, đảng viên, hội viên phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất, tích cực trong lao động, sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

phan dau tren 98 dang vien hoan thanh tot nhiem vu
Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội biểu tại hội nghị

Cụ thể, Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo các Chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức khối các ban cơ quan LĐLĐ Thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố như chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp v.v...

Đối với các đơn vị sự nghiệp, các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như: Cung Văn hóa phục vụ chu đáo, an toàn các Hội nghị lớn của Trung ương, Thành phố; duy trì hoạt động câu lạc bộ văn hóa cho người lao động, câu lạc bộ sở thích, các loại hình nghệ thuật phục vụ CNLĐ; Báo Lao động Thủ đô nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức, tăng cường số lượng phát hành,tổ chức các ngày hội việc làm cho người lao động. Quỹ Trợ Vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đẩy mạnh công tác cho vay vốn giúp người lao động thoát nghèo; Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động v.v..

Đối với các doanh nghiệp, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các doanh nghiệp chỉ đạo sát sao chính quyền trong việc xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được LĐLĐ Thành phố phê duyệt của năm 2017; động viên cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch đề ra.

phan dau tren 98 dang vien hoan thanh tot nhiem vu
Đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm qua, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết chính trị nội bộ. Công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm, chú trọng. Trong năm, Đảng ủy cơ quan đã đề nghị Đảng ủy Khối xem xét quyết định kết nạp đảng cho 06 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 09 đảng viên dự bị, cử 06 đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới và 07 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Cũng trong năm qua, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật Đảng. Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phấn đấu trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2018, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; năm tổ chức Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước, Thủ đô và Tổ chức Công đoàn.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn; Đảng uỷ cơ quan tập trung lãnh đạo các Chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện thắng lợi 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 chỉ tiêu trọng tâm là: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Phấn đấu có trên 98 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. Có 50% chi, đảng bộ bộ phận đạt trong sạch, vững mạnh; không có chi, đảng bộ bộ phận yếu kém. Đảng bộ cơ quan đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Phấn đấu kết nạp 10 đảng viên.

phan dau tren 98 dang vien hoan thanh tot nhiem vu
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố báo cáo kết quả công tác Xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đạt được năm 2017. Đối với những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận, đồng chí Nguyễn Đức Thành đề nghị Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố cần xác định đúng nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra giải pháp sớm khắc phục tồn tại hạn chế trong thời gian tới.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đề nghị Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo chuyên môn chủ động xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch năm 2018.

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố; đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội. Đồng chí Vũ Kim Sơn đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tuyên truyền, động viên các cán bộ, đảng viên tiếp tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu, làm tốt công tác chuyên môn của khối các ban, cơ quan, đơn vị năm 2018 và làm tốt công tác xây dựng Đảng năm 2018.

phan dau tren 98 dang vien hoan thanh tot nhiem vu
phan dau tren 98 dang vien hoan thanh tot nhiem vu
Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nhân dịp này Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng 2 chi bộ, đảng bộ phận đạt danh hiệu “ Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, khen thưởng 10 tập thể đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” và khen thưởng 37 đồng chí đảng viên đạt tiêu chuẩn “ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017.

Phạm Diệp

Nguồn :