M
20/03/2021 21:19

Phải thu gom xử lý nước thải

(LĐTĐ) Trước tình trạng ô nhiễm ở các dòng sông nhất là sông Tô Lịch, GS.TS Trần Đức Hạ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường cho rằng, để làm sạch dòng sông này trước tiên cần phải thu gom, xử lý nước thải, sau đó tính đến xử lý ô nhiễm lòng sông.

Thêm những đề xuất táo bạo Để những dòng sông được hồi sinh! Phải giải được “bài toán” ô nhiễm nguồn nước!

Theo GS.TS Trần Đức Hạ, sông Tô Lịch đóng vai trò tiếp nhận nước mưa và nước thải của lưu vực. Đáng chú ý, hiện dòng Tô Lịch có 456 điểm xả thải nhỏ, phân tán trên toàn tuyến sông Tô Lịch, với ước tính khoảng 8.000 đến 12.000m3 nước thải. Do sự phân tán nên việc thu gom nước thải sinh hoạt sẽ gặp nhiều khó khăn.

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về tình trạng ô nhiễm ở các dòng sông nhất là sông Tô Lịch, sau khi nêu thực trạng của sông Tô Lịch, GS,TS Trần Đức Hạ đã đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể để cải tạo, khôi phục dòng sông Tô Lịch, với các giải pháp trọng tâm trên phương diện về mặt kỹ thuật.

Trong đó quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng nước và chế độ thủy văn của sông Tô Lịch và sông hồ trong nội đô của Hà Nội là cần thiết để kịp thời điều chỉnh lưu lượng nước bổ cập và kiểm soát hoạt động các nhà máy và công trình xử lý nước thải xả vào sông; xây dựng chế tài bảo vệ môi trường sông Tô Lịch và sông hồ trong nội đô.

Đinh Luyện

Nguồn :