M
10/12/2020 15:41

Nâng mức tiền hỗ trợ đối với con công nhân trong các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Chú trọng xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu Tạo động lực để lao động nữ khẳng định vai trò, vị trí tại cơ quan, doanh nghiệp Phấn đấu tất cả các khu công nghiệp đều có thiết chế công đoàn

Tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XV đã thông qua Nghị quyết về một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố, trong đó có Quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của Thành phố.

Nghị quyết nêu rõ, mức thu nhập bình quân đầu người một tháng của Hà Nội gấp khoảng 1,5 lần so với mức thu nhập bình quân đầu người một tháng của cả nước. Do đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách bằng 1,5 lần mức tối thiểu quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

khi cac me yen tam lam viec
Hà Nội nâng mức hỗ trợ đối với con công nhân trong các khu công nghiệp (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thành phố sẽ hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách quận, huyện, thị xã đảm bảo theo phân cấp.

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng.

Ngoài ra, Thành phố cũng hỗ trợ 1.200.000 đồng/giáo viên/tháng đối với giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm những điều kiện sau: Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp.

Mức hỗ trợ trên nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách quận, huyện, thị xã đảm bảo theo phân cấp. Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được hưởng hỗ trợ được tính theo thực tế nhưng không vượt quá định mức giáo viên quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành.

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có những giải pháp thực hiện phù hợp, thiết thực, hiệu quả hơn.

Mai Quý

Nguồn :